Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Håndtering af jord - regler og rammer (gentagelse)

Håndtering af jord - regler og rammer (gentagelse)

DAKOFA gentager d. 13. november 2017 seminaret om regler for og praksis omkring håndtering og disponering af jord i Danmark. Seminaret afholdes kl. 09.30 - 12.30 hos Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Hvis du har brug for at vide mere om eksisterende regler og rammer for håndtering af jord, få genopfrisket din viden, eller har klare ideer til hvordan reglerne og rammerne i fremtiden skal se ud, er dette seminar noget for dig.

Miljøstyrelsen har netop udgivet et nyt miljøprojekt, hvori regler og praksis for håndtering af jordstrømme i Danmark kortlægges. Arbejdet er et led i Miljøstyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for at revidere reglerne for flytning og genanvendelse af jord. I undersøgelsen peges der på en række områder, som ved forbedring kan bidrage til bedre styring og disponering af jordstrømmene. 

På dette seminar gennemgås og diskuteres de eksisterende regler for håndtering og disponering af jord, herunder håndtering af jord som affald. Særligt udfordrende forhold som bidrager til uensartet jordhåndtering på tværs af kommunegrænser diskuteres. Dagens oplæg og diskussioner sammenfattes om muligt i anbefalinger til Miljøstyrelsens arbejde med forenklinger af reglerne.    

For mere information om seminaret kontakt DAKOFA, Jette Bjerre Hansen eller Annette Braunstein. 

OBS: Der er et begrænset antal gæsteparkeringspladser ved kontoret, hvorfor man ved større seminarer som dette, bør påregne tid til parkering i P-huset i Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

For yderligere information www.bechbruun.com/da/Om+os/Kontorer

Program

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:35
Velkomst

v/ DAKOFA

9:35-10:15
Oversigt over eksisterende regler for håndtering og disponering af jord

Oplægget vil omfatte diskussion af affaldsdefinitionens anvendelse på jord, sondringen mellem genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse, regler for anvendelse af jord med fokus på forholdet mellem restproduktbekendtgørelsen, landzonetilladelser, paragraf 19-tilladelser, miljøgodkendelser samt dispensationer.
v/Jacob Brandt, Bech-Bruun

10:15-10:35
Kommunernes rolle i forbindelse med jordhåndtering

Kommunerne har anvisningsret og –pligt for jord, som er affald. Der er også kommunerne, som tillader og godkender anvendelse af jord.
v/Niels Bukholt, Miljøstyrelsen

10:35-10:55
Pause
10:55-11:30
Kortlægning af jordstrømme i Danmark - udfordringer i praksis

Der gives et overblik over mængder og forureningsniveau af jord, som håndteres i Danmark, herunder hvem og hvordan jorden slutdisponeres. Der peges på centrale punkter, som i praksis giver branchen udfordringer og aktørernes konkrete forslag til forbedringer af regler og rammer fremlægges.
v/Camilla Sulsbrück, NIRAS

11:30-12:15
Diskussion: centrale punkter til forenkling og forbedring af håndtering og disponering af jord


v/DAKOFA

12:15-12:25
Miljøstyrelsens planer for fremtidens jordhåndtering

v/Niels Bukholt, Miljøstyrelsen

12:25-12:30
Afslutning

Hvornår

13. november 2017
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

Bech-Bruun
Værkmestergade 28000 Aarhus C

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. november 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.