Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Håndtering af asbestholdigt affald, der også er farligt affald

13. januar 2021
Håndtering af asbestholdigt affald, der også er farligt affald

Miljøstyrelsen har igangsat et vidensopbygningsprojekt, som vil være første skridt mod at løse udfordringerne omkring håndtering af asbestholdigt affald, der også er farligt affald pga. indhold af fx PCB, PAH´er og tungmetaller.

Projektet har til formål at foretage en indledende undersøgelse af de nationale muligheder for håndtering af denne problematiske affaldstype. Dette affald skal i dag eksporteres til deponering i udlandet, idet der på nuværende tidspunkt, ifølge Miljøstyrelsen, ikke findes en holdbar dansk løsning til håndtering af denne type affald. Projektet udarbejdes af DTU Miljø hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Aarhus Universitet (AU), som undersøger mulighederne for at deponere og forbrænde i Danmark. Projektet forventes afsluttet i april 2021. 

Baggrundsmateriale

Du kan læse nyheden om projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.