Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: GUDP har fået ny 4-årig strategi

12. maj 2023
GUDP har fået ny 4-årig strategi
Grønt Udviklings & Demonstrationsprogram, GUDP, har netop udgivet deres nye Strategi 2023 – 2027. Et af strategiens nye indsatsområder er cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild.

GUDPs bestyrelse har opstillet strategiske mål under fire overskrifter:

Klima

 • GUDP vil understøtte den grønne omstilling af fødevareerhvervet og udviklingen af løsninger, der fremmer en klimaneutral fødevareproduktion.
 • GUDP vil understøtte udviklingen af tiltag, der tilpasser fødevareproduktionen til et ændret klima.

Miljø & naturbeskyttelse

 • GUDP vil understøtte udviklingen af tiltag, der kan reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet og sårbare naturtyper.
 • GUDP vil understøtte udviklingen af løsninger inden for fødevareerhvervet, der fremmer beskyttelse af natur, især biodiversitet.

Fremtidens fødevareproduktion

 • GUDP vil understøtte udviklingen af bæredygtige, sunde, grønne proteiner og fødevareingredienser.
 • GUDP vil understøtte udviklingen af løsninger, der sikrer en effektiv ressourceudnyttelse, mindre spild og udviklingen af en cirkulær økonomi.

Økonomisk vækst

 • GUDP vil understøtte udviklingen af løsninger, der sikrer høj dyrevelfærd.
 • GUDP vil støtte projekter, der har markedspotentiale, fremmer økonomisk vækst og et konkurrencedygtigt fødevareerhverv.

Nye indsatsområder

De strategiske mål for GUDP afspejles som ni konkrete grønne og økonomiske indsatsområder inden for klima, natur- og miljøbeskyttelse, fremtidens fødevareproduktion og økonomisk vækst. Indsatsområderne dækker over:

 • Begrænset udledning af klimagasser fra fødevareerhvervet
 • Klimatilpasninger
 • Reduceret påvirkning af miljøet fra kvælstof, fosfor og pesticider
 • Øget natur og biodiversitet
 • Bedre dyrevelfærd
 • Fremtidens proteiner og fødevareingredienser
 • Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild

  • Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild dækker genanvendelse og opgradering af sidestrømme, så råvarer der er udvundet, bruges effektivt og så mange gange som muligt. Området dækker bl.a. projekter, der reducerer fødevare- og madspild, og projekter, der bidrager til en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer, eksempelvis ved at der produceres mere med de samme ressourcer, eller at produkter forædles, så de opnår en højere værdi.

 • Projektvirksomhedernes provenu
 • Videre økonomisk effekt

 

Find GUDPs Strategi 2023-2027 og andre informationer om GUDP her

GUDP er et program under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Programmet bliver ledet af en ministerudpeget bestyrelse af repræsentanter fra erhvervslivet og administreres af GUDP-sekretariatet i Landbrugsstyrelsen. GUDP har hvert år to ordinære ansøgningsrunder og desuden annonceres særlige puljer.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.