Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - har fået ny strategi

23. november 2018
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - har fået ny strategi

Strategien sætter retning for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprograms (GUDP) tilskud til projekter i perioden 2019-2022.

GUDP er fokuseret på fødevaresektoren, men herunder gives der også støtte til udvikling og demonstration af bæredygtig ressourceanvendelse, som bl.a. dækker over genanvendelse og opgradering af sidestrømme i fødevaresektoren.

På side 8 i strategien finder man figuren ”GUDP’s spiderweb”, som angiver de prioriterede indsatsområder, herunder bæredygtig ressourceanvendelse. Under afsnittet bæredygtig ressourceanvendelse på side 9 gøres det klart, at bæredygtig ressourceanvendelse er central i forhold til udviklingen af en cirkulær økonomi.

GUDP bidrager til denne udvikling og er med til at sikre, at fødevareerhvervet også på sigt er konkurrencedygtigt og udvikler grønne løsninger til gavn for det danske samfund, og for at imødekomme efterspørgslen efter sunde, sikre og bæredygtige fødevarer fra en stadigt stigende verdensbefolkning.

Der åbnes for ansøgninger i december 2018, og første ansøgningsfrist er 28. februar 2019. 

Baggrundsmateriale 

Se hele strategien her 

Læs mere om rammerne for ansøgning i GUDP Handlingsplan 2019 her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.