Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Grønne ord i danske EU-udbud

01. marts 2021
Grønne ord i danske EU-udbud
Det offentlige køber årligt ind for et trecifret milliardbeløb. Gennem det offentliges indkøb er det muligt at understøtte den grønne udvikling ved at stille klima- og miljømæssige krav til de ydelser og produkter, der købes ind.

I en ny statusrapport med titlen "Status for offentlig konkurrence 2020" fremgår det, at flere ordregivere allerede i dag har stort fokus på at sikre nye og bæredygtige løsninger i deres indkøb. For at finde ud af, hvor mange ordregivere, der aktivt stiller krav eller på anden vis inkorporerer grønne hensyn i deres udbud, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens foretaget en tekstanalyse af en stor mængde udbudsmateriale fra offentlige ordregivere. Gennemgangen er foretaget med en ny metode, hvor et specialiseret program gennemlæser udbudsmateriale for foruddefinerede ord, der kan betegnes som grønne. På denne måde har det været muligt at finde frem til udbud, som indeholder grønne elementer.

På baggrund af input fra flere relevante aktører er der udarbejdet en liste over 74 grønne ord, som kan indikere, om et udbud indeholder et grønt element. Ordlisten varierer fra at indeholde mere generelle ord såsom ”miljø” til mere specifikke ord som ”mikroplast”.

Med udgangspunkt i ordlisten over grønne ord er der undersøgt i alt 1.914 udbud, der fandt sted i perioden juni 2019 til marts 2020. Af disse indeholdt 844 EU-udbud mindst ét grønt ord. Det svarer til, at ca. 44 pct. af alle udbuddene potentielt indeholder et grønt element. Af disse indeholder langt størstedelen af udbuddene flere grønne ord, idet det kun er godt 4 pct., der kun indeholder et enkelt grønt ord.

I rapporten fokuseres der på tre temaer, der er særligt relevante i forbindelse med grønne indkøb: total- og livscyklusomkostninger, mærker med klima- og miljøhensyn og grønne standarder. En del af søgeordene kan grupperes under disse tre temaer.

Knap 10 pct. af alle udbud i undersøgelsen nævner mindst ét ord, der relaterer sig til total- og livscyklusomkostninger. Fokus på disse omkostningsbegreber vil ifølge rapporten kunne medføre afledte miljøbesparelser, fx i form af reduceret el- og vandforbrug.

Miljømærker nævnes i knap 14 pct. af udbuddene i undersøgelsen. Det drejer sig bl.a. om Svanemærket, EU-blomsten og det svenske mærke Bra Miljøvalg. I opgørelsen har 7,5 pct. af udbuddene i undersøgelsen nævnt Svanemærket. I halvdelen af disse udbud anvendes mærket som et krav, hvor andre udbud fx nævner mærket i forbindelse med, at det anvendes som konkurrenceparameter.

Grønne standarder nævnes samlet set i 9 pct. af udbuddene i undersøgelsen, hvor andelen primært er båret af standarden ISO 14001 om miljøledelse.

Af grafen på side 59 ses det, at ordet genbrug kun næves i ca. 3-4% af alle de undersøgte udbud, ordet genanvendt kun i 2-3% af de undersøgte udbud og endelig nævnes Cradle to Cradle/Cirkularitet kun i 1% af de undersøgte udbud.

Baggrundsmateriale
Du finder hele rapporten her på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.