Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Grønne offentlige indkøbskriterier for bygninger

18. maj 2022
Grønne offentlige indkøbskriterier for bygninger
Europa-Kommissionen arbejder på at revidere kriterierne for grønne offentlige indkøb for bygninger

I et forslag fra Kommissionens forskningsenhed, Joint Research Centre, JRC overvejes det bl.a. at udvide kriterierne fra kontorbygninger til andre typer bygninger, der vedligeholdes af offentlige myndigheder, som skoler og sociale boliger. Kriterierne vil også kunne bruges af den private sektor.

Kriterierne er grupperet i syv temaer (med en række undertemaer):

 1. Energiforbrug og drivhusgasudledning
 2. Materialecirkularitet
 3. Effektiv udnyttelse af vandressourcer
 4. Beboerkomfort og velvære
 5. Sårbarhed og modstandsdygtighed over for klimaændringer
 6. Livscyklusomkostninger
 7. Biodiversitet

Kriterierne er formuleret, så de stort set kan integreres direkte i et udbudsmateriale. Den organisation, der står for indkøbet, kan vælge at fokusere på et enkelt tema eller flere temaer. Indenfor hvert undertema kan man vælge mellem et basiskriterium (core criterion) eller et mere vidtgående kriterium (comprehensive criterion).

Som eksempel på de tekniske tildelingskriterier, her underkriterium til Energiforbrug og drivhusgasudledning, ”Whole life carbon”, skal der i basiskriteriet udarbejdes en livscyklusvurdering i designfasen, mens der i det vidtgående kriterium skal udarbejdes tre (i designfasen, efter byggeriet er afsluttet og et antal år efter at bygningen har været i brug, som indkøberen selv fastsætter. Livscyklusvurderingen skal udføres jf. EN 15978. Forslaget indeholder levetider på bygningsdele så udskiftning af bygningsdele kan inkluderes. I beregningerne er den forventede levetid af en bygning 50 år.

Under materialecirkularitet, indeholder undertemaet om bygge- og anlægsaffald krav om 70% genanvendelse eller materialeudnyttelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald. 

TS2.2: Construction, Demolition and Excavation Waste (CDEW) management

Core criteria

Comprehensive criteria

All tenderers will provide an outline site waste management plan that identifies how CDEW generated by the building project would be segregated, stored and reused, recycled, recovered or disposed of.

The following targets shall be complied with by the contractor during the project:

 • 90% reuse onsite or within a 2km radius of all non-hazardous excavation waste (soil and stones).
 • 90% diversion from landfill of all non-hazardous CDW.
 • 70% reuse, recycling or material recovery of all non-hazardous CDW.
 

All tenderers will provide an outline site waste management plan that identifies how CDEW generated by the building project would be segregated, stored and reused, recycled, recovered or disposed of.

The following targets shall be complied with by the contractor during the project:

 • 100% reuse onsite or within a 2km radius of all non-hazardous excavation waste (soil and stones).
 • 100% diversion from landfill of all non-hazardous CDW.
 • 90% reuse, recycling or material recovery of all non-hazardous CDW.
 • 70% reuse or recycling of all non-hazardous CDW.
 

Kilde: EU Green Public Procurement (GPP) criteria for the design, construction, renovation, demolition and management of buildings. Draft technical report (v1.0), JRC, February 2022

Materialecirkularitet indeholder også undertemaer om: Inventory of building elements, technical systems, construction products and materials purchased, Design for adaptability, Design for deconstruction og Operational waste management (dvs. krav til beboernes/brugernes affaldshåndtering).

Arbejdet er startet i 2021 og Kommissionen forventer at der vil ligge et endeligt forslag i første halvdel af 2023. JRC har udarbejdet en teknisk rapport og en baggrundsrapport for de foreslåede kriterier. Der har været afholdt et stakeholder webinar i marts 2022 og JRC planlægger et webinar mere. Man kan registrere sig som stakeholder her.  

Læs mere
Teknisk rapport, baggrundsrapport samt andre dokumenter: JRC - Buildings - Documents

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.