Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Grøn Vækst - Grand Solutions Forår 2020

14. januar 2020
Grøn Vækst - Grand Solutions Forår 2020

Innovationsfonden ønsker med ”Grøn Vækst” at investere i projekter med stort vækstpotentiale, hvor strategisk forskning og innovation kan medvirke til at skabe nye, internationalt konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer i relation til energi, bioressourcer, klima, miljø, vandressourcer, byggeri og transport. Målene er omkostningseffektiv grøn omstilling, afkobling af vækst fra miljøbelastning samt effektiv ressourceudnyttelse til værdi for et bæredygtigt samfund.

Grand Solutions projekter har typisk en høj risikoprofil og fokus på ambitiøse resultater med høj værdiskabelse, hvad enten det er i form af ny viden, forbedrede og/eller nye processer, systemer, produkter eller løsninger på samfundsudfordringer.

Projekterne skal skabe samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet f.eks. hos borgere, stat, regioner og kommuner. Det kan derfor være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet. En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.

Der er ansøgningsfrist den 27. februar 2020.

Læs mere om Grand Solutions her på Innovationsfondens hjemmeside

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.