Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Grand Solutions 2022 - deadline 5. april 2022

04. februar 2022
Grand Solutions 2022 - deadline 5. april 2022

Innovationsfondens opslag om investering i grøn forskning, teknologiudvikling og innovation har ansøgningsfrist 5. april 2022 kl. 12:00.

Innovationsfonden investerer i projekter inden for grøn forskning, teknologiudvikling og innovation og skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund. Opslaget består af to dele. Del A) om grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer (Mindst 201,1 mio. kr) og del B) om forskning i emissionsfri fødevareproduktion (53,6 mio. kr.). Bevillingsbeløb pr. projekt for projekter inden for del A og B ligger fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr.

A. Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer
Som opfølgning på regeringens grønne forskningsstrategi søger Innovationsfonden projekter inden for ”Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer”. Hertil udmøntes mindst 201,1 mio. kr. Formålet med udmøntningen er at investere i projekter, der demonstrerer størst effekt på klima, natur og miljø i sammenhold med vækst og beskæftigelse, inden for nedenstående syv temaer:

  1. Energiproduktion mv.
  2. Energieffektivisering
  3. Landbrug og fødevareproduktion
  4. Transport
  5. Miljø og cirkulær økonomi
  6. Natur og biodiversitet
  7. Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser (tværgående)

Projekterne kan understøtte udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne. Midlerne udmøntes i åben konkurrence inden for de syv temaer og projekterne kan for eksempel bidrage til:

  • Bæredygtige boliger, byggeri og byer, der inddrager en bred pallette af fagligheder inden for eksempelvis ingeniørvidenskab, arkitektur og design med henblik på at udvikle holistiske klima- og miljøløsninger med mennesket i centrum i forlængelse af den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri.
  • Bæredygtig mode og tekstil, herunder nye forretningsmodeller og materialer.

 Læs mere her på Innovationsfondens hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.