Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Gode råd til at fremme genbrug af bygge- og nedrivningsaffald fra husholdningerne

30. september 2020
Gode råd til at fremme genbrug af bygge- og nedrivningsaffald fra husholdningerne
Identifikation af barrierer og præsentation af gode eksempler kan være med til at inspirere til nye tiltag på genbrugspladserne.

Et svensk forskningsprojekt har undersøgt mulighederne for at øge genbrug af byggematerialer fra husholdninger. Målet med undersøgelsen, som er en del af forskningsprojektet ”Ressourcebank: Øget genbrug af bygge- og nedrivningsaffald fra renovering i husholdningerne”, var at facilitere en mere effektiv match-making af udbydere og potentielle brugere.

Mere specifikt er der tale om en kortlægning og systematisering af de reguleringsmæssige, tekniske og økonomiske barrierer for materialer både før og efter de når genbrugspladsen. Der er både tale om nye, tiloversblevne byggematerialer som eksempelvis isolering og fliser, men også brugte døre, vinduer, porcelæn fra baderum og elektriske apparater, der ofte ses på genbrugspladsen og som ligeledes ofte også efterspørges på genbrugsmarkederne.

Ofte sete barrierer
Generelt viste undersøgelsen, at manglende interesse og vane er nogen af de oftest sete barrierer for genbrug i stor skala. Samtidig er genbrug også hindret af usikkerhed omkring mængder, kvalitet og øgede omkostninger som følge af bl.a. adskillelse, reparation og logistik. Andre barrierer kan være høje omkostninger ifm. opbevaring, upassende opbevaring samt usikkerhed om indhold af uønskede stoffer.

Særligt med udgangspunkt i at nedbringe omkostningerne til bl.a. opbevaring og personale, påpegede svenske kommuner, at det vil være at foretrække, at overdragelsen af materialerne finder sted inden de når genbrugspladsen. De fleste nuværende erfaringer har nemlig vist, at det er dyrt for genbrugspladserne at drive genbrugs-aktiviteter. Når det samtidig kombineres med, at der mangler information og viden gennem hele værdikæden oplever mange, at det er svært at implementere effektive ordninger for genbrug af bygge- og nedrivningsmaterialer.

Inspiration og konkrete idéer
Studiet præsenterer også en række forskellige eksempler på, hvordan udvalgte kommuner er lykkedes med at adressere én eller flere af ovennævnte udfordringer, særligt med henblik på en bedre facilitering af samarbejde på tværs af værdikæden. Simple værktøjer som et ”materiale-atlas”, der fokuserer på kvalitet og mulige risici ved forskellige produktgrupper, kan være med til at forbedre sikkerheden omkring genbrug.

I rapporten pointeres det også, hvordan ”re-purpose” konceptet kan være med til at præsentere idéer til, hvordan genbrug i højere grad kan anvendes i bygge- og renovationsarbejde, mens digitale markedspladser og produktdatabaser kan være med til at nedbringe omkostningerne til logistik.

Det skal pointers, at der kan være forskel på, hvilke muligheder de nationale rammer og regulering giver aktørerne, hvis erfaringerne skal overføres til danske forhold.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Increasing re-use of construction and demolition materials and products – Measures for prevention of waste at Swedish recycling centres” her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.