Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Global 2025-aftale for plastemballager bliver svær at nå

17. november 2022
Global 2025-aftale for plastemballager bliver svær at nå
Ny statusrapport for global aftale for plastemballager viser, at aktørerne – til trods for fremskridt gennem de seneste fire år – stadig ikke er på ret kurs for at indfri fælles 2025-mål.

Den fjerde statusrapport for den globale ”Global Commitment” for plast, der blev lanceret i 2018 er netop udgivet. Aftalen havde allerede på lanceringstidspunktet mobiliseret mere end 250 underskrivere, der repræsenterede mere end 20% af alle globalt fremstillede plastemballager, og blev oprindeligt initieret af Ellen MacArthur Fonden i samarbejde med FN Miljø. Aftalen har i dag mere end 500 underskrivere og den fælles vision består af seks delmål, som skal være indfriet i 2025:

  • Eliminering af problematiske eller unødvendige plastemballager skal ske gennem redesign, innovation og nye forretningsmodeller
  • Genbrugsmodeller skal anvendes, hvor det er relevant, med henblik på at reducere behovet for engangsemballager
  • Alle plastemballager skal være 100% genbrugelige, genanvendelige eller kompostbare
  • Alle plastemballager skal i praksis genbruges, genanvendes eller komposteres
  • Brug af plast er helt afkoblet fra forbruget af begrænsede ressourcer
  • Alle plastemballager er fri for farlige kemikalier, og alle involverede personers sundhed, sikkerhed og rettigheder respekteres.

Men en ny rapport gør nu status for aftalen og præsenterer i den forbindelse tre hovedkonklusioner:

1. Selvom der sker betydelige fremskridt på nogle områder, forventes det nu, at de vigtigste 2025-mål ikke vil kunne blive indfriet.
I den forbindelse påpeger rapporten, at eksempelvis målet om 100 procent genbrugelig, genanvendelig eller komposterbar plastemballage næsten helt sikkert ikke vil kunne nås og at de væsentligste udfordringer ligger inden for bløde plastemballager (f.eks. poser og film) og manglende infrastruktur. Mere specifikt viser rapporten, at selvom andelen af genbrugelig, genanvendelige eller komposterbar plastemballage er steget for tredje år i træk (til lidt mere end 65%), så anvender 16 procent af underskriverne stadig de bløde emballager, hvilket altså betragtes som værende en af de væsentlige udfordringer i forhold til at kunne nå målene.

Til gengæld er mange underskrivere er i gang med at øge efterspørgslen efter genanvendt post-consumer materiale så andelen heraf er fordoblet fra 4,8 procent i 2017 til 10 procent i 2021. Det svarer til en stigning over de seneste tre år, som er lige så stor, som den stigning man har set siden plastemballager blev introduceret første gang. Til trods for denne positive udvikling og til trods for, at et flertal af underskriverne har reduceret brugen af virgin plast, er den samlede anvendelse af virgin plast for alle underskrivere alligevel steget med 2,5%. I den forbindelse påpeges det især, at ambitionerne omkring genbrugsemballager stadig kan ligge på et meget lille sted.

2. Der er behov for yderligere planer for at fremskynde aktiviteter, der kan hjælpe med at indfri målene.
Det påpeges også, at især virksomheder skal i gang med at udarbejde strategier, der fokuserer meget mere på direkte genbrug, på at stoppe brugen af både bløde plastemballager og virgin plast samt på at afkoble virksomhedens vækst fra brugen af emballager. Det fremhæver også behovet for ny innovation, infrastruktur og investeringer i at redesigne hård plast med henblik på at sikre 100 procent genanvendelighed.

3. Der er behov for betydelige politiske forandringer som kan drive indsatsen for at reducere plastforbruget.
I 2022 tilsluttede yderligere 34 grupper og nationale regeringer, som tilsammen repræsenterer 1 milliard mennesker, sig til aftalen. I den forbindelse understreger statusrapporten endnu engang, at regeringer skal træffe øjeblikkelige beslutninger, der kan accelerere den rigtige udvikling og som kan sætte det rette ambitionsniveau for de kommende forhandlinger om FN's plasttraktat.

Virksomhedsaftale skal presse yderligere på
Og netop med udgangspunkt i disse kommende forhandlinger i FN, har Ellen MacArthur Fonden i samarbejde med Verdensnaturfonden, WWF, i tillæg til den ovennævnte ”Global commitment” også initieret en virksomhedsaftale under navnet ”Business Coalition for a Global Plastic Treaty”. Denne aftale skal samle virksomheder og finansielle institutioner og vise deres støtte til udviklingen af en ambitiøs, effektiv og juridisk bindende FN-traktat for at stoppe plastikforurening. Mere end 80 organisationer, inklusive virksomheder, finansielle institutioner og NGO’er har skrevet under på, at de ser en kommende traktak som et nøgledokument, der kan accelerere omstillingen inden for tre kritiske områder:

- Reduktion af produktion og forbrug af plast ved hjælp af cirkulære principper
- Øget cirkulation af al nødvendig plast
- Forebyggelse og afhjælpning af læk af både mikro- og makroplast til det omkringliggende miljø

Koalitionen vil bl.a. udvikle ambitiøse politiske anbefalinger, der ligger i tråd med deres fælles vision, og samtidig arbejde for, at hele branchen kan se, at fælles og ensartede regler og rammer, vil være det bedste grundlag for fremtiden. 

Forhandlingerne om en FN-traktat for en global plasttraktat begynder i slutningen af november i Uruguay.

Læs mere
Du kan både finde hele statusrapporten, de tidligere statusrapporter samt specifikke resultater fra de enkelte underskrivere her på Ellen MacArthurs hjemmeside

Du kan også læse mere om FN’s forhandlinger om en global plasttraktat her på FN’s hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.