Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Giver det mening at indsamle brugte tekstiler?

09. september 2016
Giver det mening at indsamle brugte tekstiler?

Svaret kan både offentlige og private beslutningstagere blive klogere på ved hjælp af et nyt værktøj, som nordisk Ministerråd netop har offentliggjort. Ved hjælp af en database med LCA-resultater for håndtering af brugte tekstiler vil det således nu blive lettere at vurdere, om der er en reel gevinst ved at indsamle og håndtere brugte tekstiler i de nordiske lande, og i så fald om, hvor stor den vil være.

I forlængelse af fødevarer, bolig og transport, de berømte bil, bøf og bolig, er tekstilforbruget det mest miljøbelastende område for en gennemsnitlig forbruger. I Norden forbruges der i omtrent 365.000 tons nye tekstiler hvert år, hvilket medfører betydelige miljøbelastninger og således også betydelige mængder affald. Nordisk Ministerråd har derfor ønsket, ved hjælp af LCA-analyser, at slå fast, hvordan miljøbelastningen ved de forskellige former for behandlingsmetoder ser ud.

Genbrug er uden tvivl at foretrække
Helt overordnet viser de nye data, ikke overraskende, at affaldshierarkiet holder stik, hvilket betyder, at det til hver en tid vil være at foretrække, at indsamlede brugte tekstiler genbruges. Det værende uanset om genbruget sker her i regionen, eller om de brugte tekstiler eksporteres til udlandet for at blive genbrugt dér. Hvis/når genbrug ikke længere er en mulighed, vil det miljømæssigt også give mere mening at genanvende de brugte tekstiler, hvis det er muligt, frem for at forbrænde dem.

Baggrundsmateriale til udarbejdning af strategier
I projektet er der lavet en række LCA-analyser på forskellige parametre, og resultaterne er samlet i en række offentligt tilgængelig Excel-ark, som beslutningstagere kan anvende i forbindelse med fastlæggelse af strategier for både indsamling og håndtering af brugte tekstiler. Det kan eksempelvis være en kommune, en privat erhvervsdrivende eller en stor organisation med et højt forbrug af tekstiler, som altså nu vil kunne komme med en kvalificeret vurdering af, hvad de miljømæssige gevinster vil være ved at påbegynde eller øge indsamling af brugte tekstiler.

Ifølge de nye resultater er der imidlertid stadig brug for mere viden, for at kunne vurdere de potentielle fordele ved øget indsamling og behandling af tekstilaffald. Bedre kendskab til både mængderne samt tekstilernes sammensætning og kvalitet er således nødvendig, førend det vil være muligt at komme med præcise bud på, hvor store gevinster det vil kunne hentes. Et eksempel, som holdet bag undersøgelsen har udarbejdet indikerer imidlertid, at det ser ud til at der er store gevinster at hente i forhold til både CO2 og vandforbrug.

Find baggrundsrapporten og databasen på Nordisk Ministerråds hjemmeside her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.