Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Gennemsnitlig fordyrelse på 55 kr. pr. husstand fastholdes

25. oktober 2021
Gennemsnitlig fordyrelse på 55 kr. pr. husstand fastholdes
Borgerne vil generelt ikke opleve stigninger i affaldsgebyret som følge af strømliningen, oplyser minister.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i et svar til Klima-, energi- og forsyningsudvalget svaret på en forespørgsel vedrørende den tidligere udmeldte, gennemsnitlige stigning på 55 kr. pr. husstand som følge af strømliningen i indsamlingsleddet, som beskrevet i den politiske aftale af 16. juni 2020.

Spørgsmålet, som er stillet af Marie Bjerre (V), lyder som følger:

"Vil ministeren oplyse, om de stigninger i affaldsgebyret, der er blevet besluttet i en række kommuner, giver anledning til at ændre opgørelsen over den forventede gennemsnitlige gebyrpris på 55 kr. som indgik som grundlag for ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og bæredygtig økonomi?"

Hertil henviser Dan Jørgensen til følgende som ministeren har modtaget fra Miljøministeriet:

”Aktuelle kommunale beslutninger om stigninger i affaldsgebyret giver ikke anledning til at ændre opgørelsen over den forventede gennemsnitlige gebyrstigning på ca. 55 kr., der blev beregnet i forbindelse med den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det skyldes bl.a., at den forventede stigning i affaldsgebyret på ca. 55 kr. er en gennemsnitlig opgørelse regnet ud fra konsekvenserne i hele affaldshåndteringskæden, dvs. meromkostninger ift. nuværende håndtering af affaldet. Ændringen i affaldsgebyret vil derfor variere med de gældende indsamlingsordninger i kommunerne, således at borgere i kommuner, hvor der ved indgåelse af aftalen i juni 2020 kun var husstandsnær affaldsindsamling i få fraktioner formentlig vil opleve en større stigning end de, der allerede havde husstandsnær affaldsindsamling i mange fraktioner.

Beregningen af den forventede gennemsnitlige gebyrstigning på ca. 55 kr. i forbindelse med den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi inkluderede ikke omkostninger og/eller indtægter forbundet til indsamlingen og håndteringen af madaffald og tekstilaffald. Det skyldes dels at indsamling af madaffald er et EU-krav og dermed ikke nationalt bestemt, og dels at der forud for aftalen ikke var et tilstrækkelig solidt datagrundlag til at udregne konsekvenserne for tekstilindsamling. Dette kan også medvirke til, at der er forskelle mellem den gennemsnitlige opgørelse og de stigninger i affaldsgebyret, som er blevet besluttet i en række kommuner. Der vedlægges et notat, der tidligere er blevet udleveret i forbindelse med forhandlingerne om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som yderligere redegør for beregningen af stigning i affaldsgebyr.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er blevet besluttet, at der parallelt med strømliningen skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i affaldsgebyret på baggrund af strømliningen.

Det bemærkes desuden, at indførsel af udvidet producentansvar for emballage forventes at medføre et yderligere betydeligt fald i affaldsgebyret, idet omkostningerne for håndtering af emballageaffaldet overvæltes på producenterne.”

Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.