Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Genbrugsemballager er oftest bedst for miljøet

08. januar 2021
Genbrugsemballager er oftest bedst for miljøet
Et nyt studie undersøger, hvordan og hvornår genbrugsemballager er et miljømæssigt bedre alternativ end engangsemballager.

Det nye studie sammenligner miljøpåvirkningerne mellem genbrugelige emballager og engangsemballager samt under hvilke forudsætninger, den genbrugelige løsning er den bedste. Undersøgelsen, der er baseret på litteraturstudie af en række LCA-analyser, fastslår, at genbrugsemballager i de fleste tilfælde er mere miljøvenlige end engangsemballager.

I analysen fokuserer man på fire forskellige grupper af genbrugsemballage:

1.     Genpåfyldelige emballager ved brug af dispensere

2.     Refill emballager

3.     Returnérbare emballager

4.     Genbrugelige transportemballager

Studiet viser, at graden af hvor miljøvenlig en engangsemballage er, afhænger af en lang række forskellige faktorer, herunder antallet af gange, emballagen genbruges, transportafstandene, vægten på de emballager, der anvendes, materialevalget, indhold af genanvendte materialer mm. I undersøgelsen blev det tydeligt at miljøpåvirkningen især er afhængig af transporten i den enkelte genbrugscykel (i modsætning til transport i produktions- og affaldsleddet), hvorfor en reduktion af denne del af transporten bør prioriteres.

Pantsystemer og ensartede emballager øger genbrugsgraden

Ikke overraskende peger studiets forfattere på, at pantsystemer er en effektiv metode til at øge genbrugsgraden, idet det, hvis det designes rigtigt, sammen med standardisering kan gøre det lettere og mere bekvemt for forbrugerne at deltage i genbrugssystemet. At have genbrugelig emballage, der er let tilgængelig, let at returnere og som anvendes af en lang række virksomheder, øger forbrugernes accept og dermed også anvendelsen.

Samtidig påpeges det også, at det er vigtigt, at genbrugssystemerne kan konkurrere med engangsemballagerne, hvilket kan sikres gennem lovgivning, der sørger for, at de rigtige økonomiske incitamenter er på plads, ligesom også rabatter (f.eks. progressive rabatter for hver omgang genbrug/genopfyldning, der foretages af forbrugeren) eller andre typer af belønningssystemer, der eksempelvis giver rabat ved køb hos partnerinstitutioner.

Begrænsninger i metoden

Endelig påpeger forfatterne også, at studiets resultater er begrænsede af den målemetode, som ligger bag (LCA-analysen) og peger på, at det særligt i forhold til emballagerne ville være gavnligt med en indikator for henkastning af affald, idet der er evidens for, at engangsemballager er en af de produktgrupper, der ofte henkastes i naturen. Øvrige elementer, som kan være en begrænsning for metoden er bl.a. måden hvorpå man håndterer emballagernes reelle genanvendelighed samt de globale ressourcetræk.

Det nye studie er gennemført af den europæiske organisation Zero Waste Europe i samarbejde med Univarsity of Utrecht og Reloop, og er baseret på en undersøgelse af 32 forskningsartikler og rapporter, der følger en ISO-certificeret LCA metode og som er publiceret senere end år 2000.

Læs mere

Du kan finde hele studiet “Reusable vs single use packaging – a review of environmental impacts” på Zero Waste Europes hjemmeside her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.