Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Genbrugelig take away-emballage skal være nemt og billigt

25. januar 2022
Genbrugelig take away-emballage skal være nemt og billigt

Ny undersøgelse viser, at få forbrugere vælger genbrugelig takeaway emballage, når de køber takeaway.

Undersøgelsen peger desuden på, at forbrugeren skal gøres opmærksom på muligheden for at vælge genbrugelige beholdere. Samtidig skal genbrugelig emballage være det nemme og billigere alternativ, før forbrugerne ændrer adfærd.

Undersøgelsens resultater viser, at adspurgte forbrugere af takeaway generelt er positivt indstillet over for at bruge genbrugelig emballage og at forbrugere generelt bekymrer sig om miljø og klima. Dog benytter et fåtal sig stadig af genbrugelige takeaway-beholdere.

Forbrugere motiveres primært af klima- og miljøhensyn samt pris, hvis genbrugelig emballage gør købet billigere end engangsemballage. Det tyder på, at forbrugere skal spørges i restaurationen og tilbydes en rabat ved valg af genbrugelige takeaway emballage, hvis man vil motivere flere forbrugere til at vælge genbrugelig takeaway-emballage over engangsemballage.

En af de væsentlige barrierer for at vælge genbrugelig takeaway-beholdere er manglende opmærksomhed i købsøjeblikket. Forbrugerne tænker ikke over, at de kan vælge mellem forskellige emballagemuligheder – og det skyldes i høj grad, at personalet ikke gør opmærksom på hvilke muligheder der er.

Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Naboskab for Miljøstyrelsen og er et projekt under sektorsamarbejdet i hotel- og restaurationsbranchen. Sektorsamarbejdet i hotel- og restaurationsbranchen arbejder blandt andet med at kortlægge potentialer for reduktion, genbrug og genanvendelse af plastik. Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftale med HORESTA om sektorsamarbejdet.

 

Du kan se hele undersøgelse på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at trykke hér.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.