Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Genbrug og øget genanvendelse - hvad er mulighederne på genbrugspladserne?

Genbrug og øget genanvendelse - hvad er mulighederne på genbrugspladserne?
Genbrug, reparation og øget kvalitet i genanvendelsen er på dagsordenen. Kom og bliv klædt på til nye tiltag på genbrugspladserne og bliv helt skarp på regler og erfaringer!

Med det nye affaldsdirektiv er medlemsstaterne forpligtet til at understøtte øget genbrug og reparation samt øge mængderne og kvaliteten i genanvendelsen. Derudover skal mængden af genbrug fremadrettet måles og indrapporteres til EU. Mange kommuner har i dag gennemført tiltag for at øge genanvendelsen og mange har allerede en genbrugsbutik og diverse reparationsværksteder. På dagen skal vi høre om erfaringerne med disse, og om hvordan de kan bruges andre steder.  

På konferencen vil vi ligeledes gå i dybden med de juridiske rammer for de typer af aktiviteter, herunder udsortering til direkte genbrug og til reparation/rengøring. Vi vil se på det juridiske grundlag og erfaringer for:

 • Salg i genbrugsbutikker
 • Byttecentre
 • Reparationsværksteder
 • Overdragelse af produkterne til velgørende organisationer
 • Klunsning
 • Offentligt-privat-samarbejde om reparation og salg

Endelig vil en række af landets genbrugspladser på skrift præsentere deres erfaringer og svar på en række af de mest relevante spørgsmål, som efterfølgende vil blive sat til diskussion iblandt deltagerne:

 • Hvad gør vi for at opnå høj genanvendelse og rene fraktioner?
 • Hvad er vores erfaringer med direkte genbrug, med forberedelse til genbrug, butikker, byttecentre, reparationsværksteder, klunsning?
 • Hvordan har vi organiseret vores genbrugsbutik i forhold til det private erhvervsliv og de frivillige organisationer?
 • Hvilke juridiske overvejelser er gået forud for valg af organisering?
 • Er aktiviteterne gebyrfinansieret eller delvist skattefinansieret eller er der andre midler i spil?
 • Er der gjort nogle tanker om, hvordan I fremover vil måle omfanget af genbrug og offentliggøre/indberette det?
 • Er der gjort særlige overvejelser i forhold til arbejdsmiljø og uddannelse af pladspersonalet i relation til øget genanvendelse og genbrug?
 • Er der gjort særlige overvejelser i forhold til service over for borgerne?
 • Hvad kan andre lære af jer?

Kom om deltag og hør om andres erfaringer og de overvejelser der er gået forud. Deltag også i den afsluttede debat/opsamling af, hvad vi har lært og hvordan det kan bruges til at øge genbrug og den reelle genanvendelse fra de danske genbrugspladser. 

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvad siger juraen når det kommer til aktiviteter på genbrugspladserne

9:40-10:00
Hvad siger ankestyrelsen?
Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen
Mikkel Clausen

- når det gælder genbrug, reparation og salg fra genbrugspladserne og kan operationen, hvor affald/produkter hentes op fra containerne klassificeres som genbrug eller som forberedelse med henblik på genbrug?   

10:00-10:30
Hvordan passer de kommunale genbrugsaktiviteter ind i markedet?
Nicolai Als, Bech-Bruun
Nicolai Als

Hvordan sikres, at salget foregår til markedspris, og hvad siger reglerne i forhold til donationer og velgørende organisationer og offentlige-private-samarbejder?

10:30-10:40
Spørgsmål til formiddagens juraoplæg samt debat
10:40-11:05
Kaffepause

Session 2: Erfaringer, genbrugsaktiviteter og øget genanvendelse af rene fraktioner

På denne session vil en række af landets genbrugspladser på skift præsentere deres svar på et udsnit af ovenstående spørgsmål, som efter følgende vil blive sat til diskussion iblandt deltagerne.

11:05-11:30
AffaldPlus
11:30-11:55
AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Henrik Skaarup Nielsen, Ressourcer & Genbrug Vejle Kommune
Henrik Skaarup Nielsen
11:55-12:20
Københavns Kommune
Kristoffer Carr-Saunders, Københavns Kommune
Kristoffer Carr-Saunders
Stine Lauerberg, Københavns Kommune
Stine Lauerberg
Københavns Kommune
12:20-13:20
Frokost
13:20-13:45
Aalborg Forsyning
Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning
Klaus Bystrup
13:45-14:10
ARGO
Finn Kjær, Argo
Finn Kjær
14:10-14:35
Reno Djurs
Nanna Aude, Reno Djurs I/S
Nanna Aude
14:35-15:00
Kaffepause
15:00-15:25
Overvejelser i forbindelse med den spritnye genbrugsplads i Kolding
Martin Stub, Kolding Kommune
Martin Stub
Martin Stub
Hvad har kultursociologi, projektledelse og adfærdspsykologi tilfælles? Det er de kernekompetencer Martin Pedersen Stub anvender i det daglige, når han med agil projektledelse designer og realiserer alt fra anlægs- til udviklingsprojekter, for at skabe gennemtænkte løsninger, der fungerer i praksis.
15:25-15:55
Rundbordsdebat – hvad har vi lært og hvordan får vi øget genbrug og langt mere reel genanvendelse fra de danske genbrugspladser?
15:55-16:00
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

29. oktober 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
15. oktober 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.