Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Genbrug og genanvendelse af tekstiler i de baltiske lande – nu og i fremtiden.

25. september 2020
Genbrug og genanvendelse af tekstiler i de baltiske lande – nu og i fremtiden.
Nordisk Ministerråd har netop offentliggjort rapporten ” Post-consumer textile circularity in the Baltic countries: Current status and recommendations for the future”.

Rapporten kortlægger det nuværende marked, ser på fremtidige forretningsmuligheder og kommer med politiske anbefalinger. De politiske anbefalinger sigter, i lyset af de kommende krav fra EU, mod at placere østersøregionen i spidsen af den europæiske cirkulære strategi for tekstiler.

De baltiske lande vurderes at være ved den spæde start, når det kommer til indsamling og behandling af tekstiler. Der mangler viden og dokumenterede data om aktuelle tekstilstrømme, sektorens praksis, generelle industriudfordringer og fremtidige muligheder. Det vurderes endvidere, at de nordiske lande, i mellemtiden, har været frontløbere i at imødekomme behovet for et mere bæredygtigt og cirkulært tekstilsystem.

De høje mængder importerede brugte tekstiler, den høje ekspertise inden for manuel sortering til genbrug og de relativt lave arbejdsomkostninger, i forhold til naboerne, anses dog for værende positive betingelser for etablering af fiber-til-fiber samt genanvendelse i åbne loops med høj kvalitet. Udvikling af regionens sorteringskapacitet til genbrugsmarkeder åbner yderligere muligheder for at blive en seriøs aktør i det bredere europæiske cirkulære tekstilkredsløb. Da østersøområdet er en del af det nordiske cirkulære tekstilkredsløb, peges der på, at der er et reelt behov for tilpasning og samarbejde.

De politiske anbefalinger, der fremgår af rapporten, er blandt andre følgende:

Strategiske og lovgivningsmæssige tiltag:

 • Udarbejdelse af en national strategi mod en cirkulær økonomi for tekstiler
 • Fastsættelse af nationale mål for indsamling, genbrug og genanvendelse
 • Forpligte kommunerne til separat at indsamling brugte beklædningsgenstande og tekstiler kombineret med minimumsmål for genbrug og genanvendelse af det indsamlede
 • Etablering af et udvidet producentansvar (EPR) for beklædningsgenstande og tekstiler

Økonomiske instrumenter:

 • Moms- / momsnedsættelser for genbrugsbutikker, reparations- og upcyclingsaktiviteter
 • Skattelettelse for arbejdskraft for indenlandske indsamlere og sorterere
 • Højere deponerings- og forbrændingsafgift / gebyr / skat
 • Økonomiske incitamenter (skattereduktioner osv.) for genbrugsvirksomheder der flytter til Baltikum
 • Finansiel støtte til udviklingen af ​​den innovative teknologi gennem F&U-tilskud (indsamling / sortering / genanvendelse)
 • Finansiel støtte til etablering af den krævede infrastruktur og investeringer i teknologi (indsamling / sortering / genanvendelse)
 • En statslig finansieringspulje til opstartsinvesteringer i nye cirkulære forretningsmodeller
 • Understøttelse og mål for grønne og cirkulære offentlige indkøb

Rapporten indeholder ligeledes en række anbefalinger til øvrige aktører i tekstilkredsløbet. Endvidere gives der et overblik over tekstilmængderne i de tre lande, et overblik over eksisterende lovgivning i landene og i EU og endelig indgår der et afsnit, der giver et indblik i interessenternes synspunkter.

Baggrundsmateriale:

Du kan læse hele rapporten her på Nordisk Ministerråds hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.