Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Genbrug af kontorinventar kan medføre massive besparelser

04. september 2018
Genbrug af kontorinventar kan medføre massive besparelser
I Sverige genbruges kontorinteriør ikke i så stort omfang som det er muligt. Nyt svensk projekt viser, at direkte genbrug af kontormøbler i forbindelse med flytning, ombygning eller renovering samlet set kan reducere klimagasudledningerne med 30 % samt reducere de økonomiske omkostninger med op til 60 %.

I det nye studie har holdet bag undersøgelsen fokuseret på både de økonomiske og miljømæssige potentialer i forbindelse med at øge det direkte genbrug af kontorinventar, herunder kontorstole, stole til venteværelser, hæve- sænkeborde, plantebeholdere, glaspartier, døre, tagplader samt gulvplader af tekstil. Resultaterne taler deres helt tydelige sprog: der er store gevinster at høste i forhold til at reducere både affaldsmængder, klimagasudledninger og omkostninger.

I forbindelse med et eksempelkontor på 2.000 m2 med 170 ansatte medførte øget genbrug besparelser på 2 millioner svenske kroner, 40 ton affald og 60 ton kuldioxid. Særligt genbrug af glaspartier, hæve- sænkeborde og kontorstole medfører betydelige besparelser, når man samlet set ser på effekterne på både økonomi, affaldsmængder og klimagasudledninger. Resultaterne har også taget højde for transport af det brugte inventar samt energi- og ressourceforbrug ifm. eksempelvis ombetrækning af stole eller udskiftning af reservedele på skriveborde. 

Barrierer og forslag til løsninger
I forbindelse med undersøgelsen har holdet også set på, hvilke barrierer der hindrer direkte genbrug af kontorinventar. Konklusionerne er baseret på dialog med relevante aktører samt genbrugspraksis inden for andre områder samt i andre lande. I den forbindelse fandt man følgende syv barrierer:

  • Manglende information og kendskab
  • Manglende oplevelse af økonomiske incitamenter
  • Vaner
  • Lineære forretningsmodeller, som ikke fremmer eller er tilpassede genbrug
  • Tid. Genbrug kræver ofte planlægning og nye arbejdsgange tager tid at indpasse
  • Opmagasinering og logistik
  • Mangel på de rette aktører


Med udgangspunkt i ovenstående barrierer har forskerne samtidig opstillet en række bud på, hvilke tiltag, som man mener, vil kunne have en reel effekt på fremme af genbrug i Sverige, herunder bl.a. krav om genbrug og genanvendelse i forbindelse med nybyggeri/renovering, økonomisk støtte til øget genbrug, udvikling af et certificeringssystem med kriterier for genbrug samt generel spredning af viden inden for området.

Du kan hente hele projektrapport "Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor", Nr C 339, IVL Svenska Miljöinstitutet 2018, fra linket her.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.