Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Heldagsseminar: Genanvendelse af tekstilaffald

Genanvendelse af tekstilaffald

- Mængder, teknologier og genanvendte fibre

I 2018 præsenterede EU en revideret affaldslovgivning, der er baseret på et ønske om at fremme den cirkulære økonomi i de europæiske medlemsstater. Den nye lovgivning skal være implementeret i Danmark senest 5. juli 2020 og de nye krav vil således blive en del af den kommende danske nationale affaldsplan samt den kommende reviderede danske affaldslovgivning, der begge forventes sendt i høring og implementeret i løbet af første halvår af 2020. Inden for tekstilområdet betyder de nye regler bl.a., at de europæiske medlemsstater skal indføre separat indsamling af tekstiler fra og med 2025 samtidig med, at tekstilerne også fremover vil indgå i de generelle opgørelser over genanvendelsesraterne, som skal rapporteres til - og godkendes af - EU.

Med udgangspunkt i den nye lovgivning såvel som de seneste års udvikling er forventningen til fremtiden, at mængderne af de ikke-genbrugsegnede tekstiler vil stige markant de kommende år. Med baggrund i denne erkendelse arbejder aktører i både Danmark, Norden, Europa og globalt på at komme forrest i kapløbet om at skabe et marked for regenererede fibre af de massive mængder. På dette seminar vil vi tage et første kig på, hvad det nye EU-krav forventes at komme til at betyde for markedet og for de danske aktører, hvad der sker inden for forskningen i både ind- og udland, hvilke danske initiativer, der er sat i gang samt, hvad der skal til for at der kan skabes et reelt marked for de genanvendte fibre.

Program for arrangementet følger snarest...

Hvornår

25. juni 2019
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Studerende/PhD-studerende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00
Se deltagere
Del denne side