Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Heldagsseminar: Genanvendelse af tekstilaffald - mængder og teknologier

Genanvendelse af tekstilaffald - mængder og teknologier
På dette seminar vil du blive klogere på, hvad du kan forvente af fremtiden i forhold til mængder af tekstilaffald, teknologier til sortering og behandling samt markeder for de regenererede fibre. På dagen vil vi gøre status for genanvendelse af tekstilaffald i både ind- og udland samt starte en diskussion om, hvad der skal til for, at vi i Danmark kan være med til at arbejde for at lukke de tekstile kredsløb.

I 2018 præsenterede EU en revideret affaldslovgivning, der er baseret på et ønske om at fremme den cirkulære økonomi i de europæiske medlemsstater. Inden for tekstilområdet betyder de nye regler bl.a., at de europæiske medlemsstater skal indføre separat indsamling af tekstiler fra og med 2025 samtidig med, at tekstilerne også fremover vil indgå i de generelle opgørelser over genanvendelsesraterne.

Med udgangspunkt i den nye lovgivning såvel som de seneste års generelle udvikling inden for både produktion og forbrug af tekstiler er forventningen til fremtiden, at mængderne af de ikke-genbrugsegnede tekstiler vil stige markant de kommende år. Med baggrund i denne erkendelse arbejder aktører i både Danmark, Norden, Europa og globalt på at komme forrest i kapløbet om at skabe et marked for regenererede fibre af de massive affaldsmængder.

Kom og hør, hvor langt vi er i Danmark og vær med til at diskutere, hvad der skal til for, at vi kan komme videre i arbejdet for en øget cirkulær økonomi inden for tekstilernes verden.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA

Session 1: Brugte tekstiler og tekstilaffald – hvad sker der med mængderne?

9:35-10:05
Konkrete erfaringer med tekstilaffald – hvad oplever de danske indsamlere?
Kaj Pihl, UFF-Humana
Kaj Pihl

Flere kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber er begyndt at indsamle tekstilaffald. Hør om erfaringerne med både mængder, kvalitet og afsætningsmuligheder.

10:05-10:40
Et modtagerlands erfaringer med de danske mængder
Sevdalin Sparsov, Association of recyclers and traders of second hand clothes (Bulgarien)
Sevdalin Sparsov
Association of recyclers and traders of second hand clothes (Bulgarien)

- NB! Oplægget er på engelsk

Hvad sker der med de danske tekstiler, når de lander hos en østeuropæisk modtager? Hvilke løsninger findes der for mængderne, hvordan oplever modtagerlandene udviklingen og hvilke forventninger er der til fremtiden?

10:40-10:55
Fælles dialog: hvilken udfordring er det, vi står over for?
10:55-11:15
Kaffepause

Session 2: Hvilke teknologier findes der og hvad er miljøeffekterne?

11:15-11:50
Genanvendelse af tekstiler i Europa – hvad er status?
Peter Malodobry, Adelphi research gemeinnützige GmbH (Tyskland)
Peter Malodobry
Adelphi research gemeinnützige GmbH (Tyskland)

- NB! Oplægget er på engelsk og via SKYPE

Hvad er state-of-the-art inden for genanvendelse af tekstilaffald i Europa? Tyske Adelphi har udarbejdet en rapport, hvor de præsenterer et bud. Hør om de eksisterende teknologier samt, hvilke løsninger man forventer, der skal drive fremtidens lukkede kredsløb.

11:50-12:20
Hvad er de miljømæssige konsekvenser?
Gustav Sanding Albertsson, RISE
Gustav Sanding Albertsson
RISE

- NB! Oplægget er på engelsk og via SKYPE

Forskningen omkring de miljømæssige konsekvenser ved genanvendelse af tekstilaffald er stadig sparsom, men i Sverige arbejder man intensivt med området. Bliv klogere på den seneste viden omkring de miljømæssige konsekvenser for forskellige behandlingsmetoder.

12:20-13:10
Frokost og frisk luft

Session 3: Er der markeder for de regenererede fibre og hvad skal der til for at de kan udvikles?

13:10-13:40
Automatisk sortering af fibre til genanvendelse
Hanna Ljungkvist Nordin, IVL
Hanna Ljungkvist Nordin
IVL

Det svenske affaldsselskab SYSAV forventer at igangsætte driften af et automatisk sorteringsanlæg i Malmø i løbet af sommeren 2020. Hør om projektet, teknologien og de forventede markedsmuligheder og vær med til at diskutere muligheden for samarbejde med danske aktører.

13:40-14:10
Hvad er de nordiske erfaringer?

Nordisk Ministerråd udarbejdede i 2017 en oversigt over fiber-til-fiber genanvendelse i Norden med en række tilhørende anbefalinger. Hør om erfaringerne fra de virksomheder, som arbejder med genanvendte fibre samt, hvad man mener, at der skal til for, at markedet kan udvikle sig.

14:10-14:30
Kaffepause

Session 4: Hvad sker der inden for genanvendelse i Danmark? Erfaringer fra tre danske cases

14:30-14:50
CONVERT
Flemming Hynkemejer, CONVERT
Flemming Hynkemejer
CONVERT

Den danske genanvendelsesvirksomhed CONVERT har i samarbejde med en række danske virksomheder udviklet og produceret en produkter af genanvendte fibre. Hør mere om virksomhedens arbejde samt deres forventninger til fremtiden.

14:50-15:10
Trævl – nye produkter af gamle tekstiler
Esben Licht, Tekstilrevolutionen
Esben Licht

Tekstilrevolutionen er en platform for ansvarlig tekstilproduktion og tekstiliværksætteri, hvorunder ét af projekterne er Trævl. Trævl skal skabe nye produkter af gamle tekstiler, som kan være med til at skabe en fortælling om genanvendelse. Hør om rejsen fra tekstilaffald til computersleeve.

15:10-15:30
Tøj er da noget vi bygger med!
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

AffaldPlus har i samarbejde med Lendager Group og Rambøll igangsat et projekt, hvor de tre aktører i samarbejde vil undersøge mulighederne for at give brugt tekstil længere levetid ved at udvikle nye produkter og byggematerialer. Hør om projektet og de foreløbige erfaringer.

Session 5: Debat og reflektion

15:30-15:55
Debat: Hvad er mulighederne for Danmark og de danske aktører?
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

25. juni 2019
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

B!NGS' konferencenelokale
B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 81620 København V

Deltagergebyr

Medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Studerende/PhD-studerende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
11. juni 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.