Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Genanvendelse af organisk forurenet plast

03. februar 2021
Genanvendelse af organisk forurenet plast
Ny MUDP-rapport har til formål at øge genanvendelsesgraden fra 55% til 91% på egenudviklet plast-genanvendelsessystem hos Dansk Affaldsminimering.

Grundet en betydelig andel af PET i den såkaldte "synkefraktion" har man i projektet anset det for værende miljømæssigt og kommercielt optimalt at arbejde med at klargøre denne plasttype til genanvendelse. Synkefraktionen er plast med en højere massefylde end 1, og som derved synker under sorteringsprocessen. Fraktionen består af flere forskellige plasttyper og kan ikke genanvendes i sin nuværende form. Fraktionen har følgende sammensætning:

  • PET: 95%
  • Andre polyolefiner: 5%

Tesen i dette projekt har været, at der via teknologisk udvikling kan designes maskiner til yderligere sortering af fraktionen, og dermed opnår denne fraktion tilstrækkelige krav til renhed så plasttyperne kan bruges til genanvendelse og dermed øge genanvendelsesgraden signifikant på det samlede genanvendelsesanlæg.

I projektet har man arbejdet på  at udvikle, tilrette og installere automatiserings-/robotteknologi, der kan sortere mellem de forskellige plasttyper fra den organisk forurenede plast (bakker, emballage mm.) i synkefraktionen, for at opnå større materiale-ensartethed. Ved at sortere på neddelte plastflager (max. 10 mm x 15 mm) havde projektgruppen en forventning om, at spildprocenten i synkefraktionen kunne reduceres med 26% til 9% (fra ca. 35% inden projektstart).

I rapporten finder du resultaterne og erfaringerne fra projektet.

Baggrundsmateriale

Du kan læse hele afrapporteringen fra MUDP-projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.