Webinar: Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytninger

Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytninger
I følge den seneste ændring af Affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020, skal Kommunalbestyrelsen jf. § 18 stk. 4. fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald.

Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. bekendtgørelse om affald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

I følge § 8, stk. 6 skal kommunalbestyrelsen konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og anvisning. Kommunalbestyrelsen må dog ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes jf. § 18, stk. 5 fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal ligeledes differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Som bekendt blev erhvervsadministrationsgebyret og gebyret for anvisning af jord fjernet d. 1. januar 2019 og har derfor i perioden frem til nu været skattefinansieret. På dette webinar ser vi nærmere på de nye rammer for gebyrer, når det kommer til konkrete anvisninger af erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse samt gebyrreglerne, hvad angår jordflytning.

En lang række spørgsmål har allerede været stillet i høringssvarene til den nye bekendtgørelse, og Ministeriets svar er ligeledes angivet i et høringsnotat af 7. december 2020. På dette webinar vil vi i samarbejde med Horten og Codex Advokater se på bekendtgørelsens nye regler i sammenhæng med de svar, der er givet i høringsnotatet, og på den måde forsøge at skabe et overblik over, hvornår disse nye gebyrer kan komme i spil og på hvilken måde de skal skrues sammen af kommunalbestyrelserne rundt om i landet.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden webinaret i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion

v/ DAKOFA

12:40-13:00
Hvad er en konkret anvisning og hvornår skal kommunen foretage en konkret anvisning af erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
13:00-13:30
Spørgsmål, refleksioner og debat

Reflektorer og debat med deltagerne:

I hvilke konkrete tilfælde vil der jf. de nye regler kunne opkræves et gebyr for en konkret anvisning?

13:30-13:50
Pause
13:50-14:10
Hvornår kan – og skal der – opkræves gebyr for jordflytninger? Hvad siger reglerne?
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
Codex Advokater

Der skal ifølge bekendtgørelsen opkræves gebyr, når virksomheder anmelder jordflytninger. Men hvornår er jord omfattet af reglerne?                

14:10-14:30
Spørgsmål, refleksioner og debat

Reflektorer og debat med deltagerne:

Hvornår ser vi i praksis sager, hvor gebyret kan komme i anvendelse?

14:30-14:40
Hvordan beregnes og fastsættes de to gebyrer?
Sabina Frandsen, Sorø Kommune
Sabina Frandsen
14:40-14:55
Spørgsmål og kommentarer fra deltagerne
14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

20. januar 2021
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.