Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Gate 21 udgiver CØ-forslag til kommuner og regioner

23. april 2021
Gate 21 udgiver CØ-forslag til kommuner og regioner
Et Advisory Board har udviklet konkrete forslag til handlinger og samlet en række cases, der skal inspirere landets kommuner og regioner til cirkulær handling.

I Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner sidder ledelsesrepræsentanter fra regioner, kommuner og affaldsselskaber, KL, Concito og Gate 21. RUC, Concito og Gate 21 har været sekretariat for Advisory Boardet.

Ideen til Advisory Board er født ud af cirkulære indsatser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Blandt andet projekterne Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Cirkulær Sjælland, hvor 15 kommuner og regioner udvikler nye løsninger i samarbejde med fire affaldsselskaber, vidensinstitutioner og Gate 21.

Advisory Boardets handlingsforslag ligger inden for fire udvalgte områder: "Byggeri og byplanlægning", "erhvervssamarbejde og erhvervsaffald", "udbud og indkøb" og "genbrug og reparation".

Der er stor variation i handlingsforslagene. Nogle har kæmpe potentiale på grund af stor volumen, andre er borgernære eller rettet mod at skabe gode rammer for erhvervslivet. Nogle indsatser kan sættes i værk her og nu, mens andre er mere langsigtede. Fælles for mange forslag er, at kommunen og regionen som egen virksomhed spiller en central rolle, ligesom der et stort fokus på partnerskaber, både på tværs af kommunegrænser og sektorer.

Ifølge det udgivne dokument viser handlingsforslagene, ”at der ikke er én vej til den cirkulære omstilling, men at der er mange greb og indsatser, der kan bane vej for det affaldsfrie samfund.”


Du kan læse hele udgivelsen ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.