Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Frivillige aftaler skal sikre cirkulære tekstiler

05. maj 2021
Frivillige aftaler skal sikre cirkulære tekstiler
Kan de tekstile kredsløb blive cirkulære inden 2030? I både Danmark og i Storbritannien starter rejsen nu gennem frivillige aftaler.

Den britiske NGO WRAP har netop lanceret en konkret handlingsplan for bæredygtige tekstiler i Storbritannien under navnet Textiles 2030. Initiativet, der tager form af en frivillig, men forpligtende aftale, har til formål at omdanne den britiske mode- og tekstilsektor til en klimaneutral og rentabel industri, og har allerede ved dets lancering mere end 35 organisationer tilmeldt, herunder 17 virksomheder, der faciliterer mere end 50% af det britiske salg af tøj og tekstiler.

Det nye initiativ skal sikre, at den britiske mode- og tekstilindustri bringes sammen med myndigheder, forskningsinstitutter, og iværksættere, der kan hjælpe industrien til at blive mere bæredygtig. Mere specifikt udstikker køreplanen konkrete mål for underskriverne for hhv. 2022, 2025 og 2030, herunder 50% reduktion af klimapåvirkningerne og 30% reduktion i vandforbruget for aktørernes produkter og services i 2030. Underskriverne forpligter sig generelt til at stille data til rådighed således, at der kan måles på hele livscyklus og skal bl.a. rapportere på mængden af markedsførte tekstilprodukter (i tons), fibersammensætningen af den totale solgte mængde samt hvilke initiativer aktøren har igangsat, målt på andelen af relevante produkter (opgjort i vægt). Aktørerne forpligter sig ydermere til at forbedre gennemsigtigheden i deres værdikæde samt generelt at arbejde for FN’s Verdensmål gennem hele kæden. Underskriverne forventes at gennemføre konkrete aktiviteter inden for design, forretningsmodeller til genbrug samt materialegenanvendelse.

WRAP har i øvrigt tradition for at arbejde med frivillige aftaler for industrien og har tidligere initieret lignende initiativer med aktører fra både den britiske fødevare- (link: nyhed: Briterne vil reducere madaffaldsmængderne til det halve, 27. september 2018) og plastindustri (link: nyhed: Ny britisk køreplan for plastemballager, 19. november 2018).

En dansk knopskydning er på vej

Textile 2030 initiativet faciliteres som nævnt af WRAP, men ligger formelt under PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), der blev etableret af World Economic Forum i 2018 med henblik på at fremme overgangen til en cirkulær økonomi. Under denne platform har projektet Textiles Action Network også annonceret, at et nyt dansk lignende initiativ er på vej. 

Initiativet, som går under navnet Danish Circular Action Pact 2030 skal ligesom det britiske initiativ oversætte den globale dagsorden til en national ramme og dermed være med til at drive implementeringen sammen med nationale partnere. Projektet lanceres formelt til juni og er tænkt som det første i en lang række lignende europæiske nationale initiativer inden for tekstilområdet. Ifølge den første kommunikation skal det danske initiativ:

 • Kortlægge eksisterende cirkulære initiativer og definer huller
 • Udvikle globale mål
 • Find en partner i landet og opnå støtte fra den nationale regering
 • Etablere en styregruppe med vigtige lokale aktører fra hele værdikæden
 • Definere nationale rammer i samarbejde med lokale aktører
 • Udvikle en relevant struktur og etablere finansiering
 • Sikre enighed om de mest effektfulde aktiviteter samt en køreplan
 • Fastlægge målepunkter, dataindsamlingsmetoder og standarder for rapportering
 • Gennemføre en pilot
 • Udarbejd en plan for, hvordan man opretter en frivillig aftale om cirkulær mode
 • Evaluere projektresultater samt videreformidle resultater og erfaringer

Målet er at læringerne fra både det danske og britiske arbejde sammenfattes og deles med henblik på at udvide modellen til andre europæiske lande.

Læs mere

Du kan læse mere om Textiles 2030 køreplanen her på WRAPs hjemmeside, og om det danske initiativ Danish Circular Action Pact 2030 her

Du kan også læse mere om Textiles Action Network på World Economic Forums hjemmeside her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.