Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fristen for indsamling af tekstilaffald ligger nu fast

02. september 2022
Fristen for indsamling af tekstilaffald ligger nu fast

Som led i den opfølgende politiske aftale af 30. august 2022 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” ligger det nu fast, at den nuværende frist for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastholdes til den 1. juli 2023.

Som bekendt blev der med den oprindelige aftale af 16. juni 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” indgået en aftale om, at indføre en husstandsnær indsamling af tekstilaffald allerede i 2022. Af hensyn til begrænsninger på muligheder for afsætning samt en konstatering af, at sorterings- og genanvendelsesteknologier for tekstilaffald stadig er under udvikling valgte aftalekredsen sidenhen at udskyde fristen. For at adressere de begrænsede afsætningsmuligheder blev Miljøstyrelsens tekstilpartnerskab etableret, med det formål at udvikle og afsøge løsninger, fx gennem pilotprojekter, hvor kommuner og virksomheder samarbejder om udvikling af sorterings- og genanvendelsesteknologier samt afsætningsmuligheder af tekstilaffald.

For at give markedet for tekstilgenanvendelse og sortering tid til at modnes yderligere, samt give kommunerne en bedre planlægningstidshorisont, valgte aftalekredsen at udskyde kravet om indsamling af tekstilaffald til tidligst d. 1. juli 2023 (1. juli 2023 fremgår derfor af nugældende affaldsbekendtgørelse). Det fremgik dog af høringsnotatet af 19. oktober 2021 til affaldsbekendtgørelsen, at der udestod en endelig politisk beslutning om ikrafttrædelsesdatoen, hvilket dog senest ville blive 1. januar 2025, hvor der er affaldsdirektivfrist for indsamling af tekstilaffald.

Denne ventede aftale er nu indgået, og det fremgår af aftalen, at aftalepartierne noterer sig, at genanvendelsesmarkedet er under udvikling og på sigt forventes at kunne aftage store mængder af tekstilaffald til genanvendelse. Samtidig vurderes det, at større og ensartede mængder udsorteret tekstilaffald kan bidrage til den positive udvikling af genanvendelsesmarkedet. Ved at sætte en ambitiøs frist vil Danmark få mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling, og det vil bidrage til udviklingen ved at skabe en stabil forsyningsmængde af tekstilaffald af god og ensartet kvalitet.

På denne baggrund er aftalepartierne enige om følgende:

  • Fristen for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastsættes til 1. juli 2023.
  • Der tages hensyn til kommunernes fleksibilitet i planlægningen af indsamling af tekstilaffald, så kommunerne kan vælge den indsamlingsmodel, der passer bedst og mest effektivt i kommunens eksisterende affaldsordninger.
  • Aftalepartierne noterer sig, at kommunerne med den fastsatte frist vil have haft et år til udrulning af den nye henteordning for tekstilaffald efter Miljøstyrelsens offentliggørelse af revideret vejledning om sortering og indsamling af bl.a. tekstil- affald d. 1. juli 2022. Endelig er der i lovgivningen i dag fastsat sorteringskriterier for tekstilaffald.
  • Indsamling af tekstilaffald understøttes af Miljøstyrelsens vejledninger om sortering og indsamling, som kommunerne kan tage udgangspunkt i under deres planlægning og kommunikation med borgerne. Derudover oplyses borgerne om korrekt sortering af tekstilaffald gennem en national informationskampagne, som blandt andet skal sikre, at tekstiler, der kan genbruges, fortsat går til de frivillige velgørende organisationer.

Læs mere her

Du finder Miljøministeriets pressemeddelelse her om aftalen samt link til selve aftalen 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.