Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Fremtidens modebranche er bæredygtig – men hvordan når vi derhen?

01. november 2019
Fremtidens modebranche er bæredygtig – men hvordan når vi derhen?
Det svenske forskningsprogram Mistra Future Fashion har nået sin ende. Resultaterne fra det store projekt skal nu være med til at fremme en systemisk forandring af modebranchen i både industrien såvel som i samfundet.

Otte år og 110 millioner SEK er hvad svenskerne har brugt på et omfattende forskningsprogram, der har samlet og præsenteret en imponerende mængde tværdisciplinær viden omkring fremtidens bæredygtige mode – af hvilken en del også har været præsenteret i DAKOFAs nyhedsstrøm såvel som på DAKOFAs seminarer og konferencer. Programmet har været gennemført af 14 forskellige forskningsparter (herunder også en dansk og en britisk) men med løbende dialog, involvering og sparring med mere end 50 erhvervs- og industripartnere samt øvrige netværk og eksperter, der hele tiden har været med til at kvalificere og vurdere resultaterne. Det har resulteret i en lang række rapporter, videnskabelige artikler, doktorafhandlinger, møder, workshops, konferencer, nye materialer, værktøjer, prototyper og nye koncepter, der alle skal være med til at bringe modebranchen videre mod en bæredygtig fremtid. Forskningen er udarbejdet med udgangspunkt i Sverige og det svenske marked, men da modebranchen og den tekstile værdikæde hovedsageligt er global, vil hovedparten af resultaterne være relevante for mange andre lande, herunder naturligvis også for Danmark.

Kan man sige noget kort?
Selvom det synes umuligt at sammenfatte de otte års arbejde på relativt få sider har man i forbindelse med projektets afslutning alligevel forsøgt sig med en sammenfatning i den såkaldte Outlook Report, der nok snarere skal læses som en introduktion til den store mængde viden frem for en egentlig opsummering af resultaterne. Sammenfatningen er i præsenteret under følgende otte overskrifter:

 • Design til cirkularitet
 • Miljøeffekter i relation til tekstilfibre
 • Miljøeffekter i relation til tekstilproduktion
 • (For)brugere
 • Nye forretningsmodeller
 • Styringsmidler
 • End-of-life
 • Fælles indsats

Som et tillæg til Outlook Report’en har MFF-teamet også udarbejdet otte ”kort” med ganske enkle anbefalinger til overvejelser, som man kan gøre sig, hvis man skal arbejde videre med den bæredygtige mode. Her kan man bl.a. læse, at man bør overveje, at:

 • man i designfasen nøje bør overveje muligheden for at skabe produkter med lang levetid, da en fordobling af et produkts levetid vil nedbringe dets klimaeffekt med 49%
 • der ikke findes ”gode” eller ”dårlige” fibertyper, men at forskellen som regel i langt højere grad ligger hos fiberleverandøren, hvorfor gennemsigtighed i hele værdikæden bliver mere afgørende end selve fibertypen
 • 80% af tekstilprodukternes klimabelastning og 92% af kemikaliebelastningen ligger i produktionsfasen
 • kvinder og yngre forbrugere generelt er mere interesserede i, og sandsynlige i forhold til at gøre brug af, nye forretningsmodeller der forlænger produkternes levetid. Leje- eller lånemodeller er især relevante i forhold til produkter, der kun anvendes få gange
 • både forbrugere og virksomheder skal engageres og involveres når nye forretningsmodeller skal tages i brug og at der forventes at være et stort vækstpotentiale inden for elektroniske platforme der kan fremme disse
 • at en fjernelse af administrative barrierer samt bedre harmonisering af lovgivningen i forhold til indsamling, opbevaring og transport af brugte tekstiler og tekstilaffald kan fremme bedre indsamling og behandling af tekstiler i de globale værdikæder
 • at både mekanisk og kemisk genanvendelse bør være sidste skridt efter genbrug, reparation og gensalg ikke længere er en mulighed
 • at det er en kompleks opgave at ”måle” bæredygtighed og at samarbejde og en systemisk betragtning på hele værdikæden er afgørende

Hvad nu?
I tillæg til oversigtsrapporten har bestyrelsen for Mistra Future fashion udarbejdet en kort publikation, hvor den kommer med bud på, hvorhen forskningen bør rette sig fremover. Bestyrelsen påpeger først og fremmest hvor vigtigt det er, at man i den fremtidige forskning forstsætter det tvær-disciplinære arbejde.

Om end erfaringen fra Mistra-programmet har været, at det tager lang tid for aktører fra forskelige discipliner at tune sig ind på hinanden og hinandens forskningsfelter, så er det stadig den eneste måde, hvorpå modebranchen med alle dens kompleksiteter, kan bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Fokus bør fremover således især være på et bredt værdikædesamarbejde, hvor man gentænker værdikæden således at den forebygger overproduktion og dermed også overforbrug således som det på nuværende tidspunkt er tilfældet.

Det er nu partnernes ydmyge håb, at al den viden, der ligger offentligt tilgængelig, fremover vil være til gavn for alle relevante aktører således, at forskningsprogrammets ophør blot skal ses som en begyndelse på den omstilling af branchen, der er helt afgørende for en bæredygtig fremtid.

Læs mere

Du kan finde sammenfatningen fra forskningsprogrammet i ”the Outlook Report 2011-2019” her

I tillæg kan du finde de otte opsamlingskort her

Du kan også finde sammenfatningen fra MFF’s bestyrelse med anbefalinger til fremtidig forskning i publikationen ”Sustainable Fashion Research Agenda - future directions arising from the mistra future fashion research programme” her

Endelig kan du finde den fulde samling af forskningspublikationer fra alle otte år her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.