Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Fremtidens affaldstilsyn – hvordan skal det organiseres?

Fremtidens affaldstilsyn – hvordan skal det organiseres?
Af den politiske aftale af 16. juni 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fremgår det, at der skal laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt affald undgås. Det hedder endvidere, at ”det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, vi har i dag”. Der er tale om en såkaldt risikobaseret tilsynsmodel, så tilsynskræfterne målrettes de steder, hvor der er mest behov.

Af den politiske aftale fremgår det, at udmøntningen af den nye tilsynsmodel skal besluttes i 2021 samt at de politiske partier, der står bag aftalen, inddrages.

Ligeledes kan man i det netop udsendte høringsudkast til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” finde, at man for at bidrage til opfyldelsen af EU’s mål for genanvendelse i 2025, 2030 og 2035 vil indføre et styrket risikobaseret affaldstilsyn samt en meldeordning, så genanvendeligt erhvervsaffald ikke forbrændes.

Initiativet om et nyt og styrket tilsyn har rødder tilbage til den tidligere regerings Advisory Board for cirkulær økonomi, der efterfølgende tog initiativet til sig i handlingsplan for cirkulær økonomi. Miljøstyrelsen har derfor allerede i nogle år arbejdet med dette initiativ og har som led i arbejdet fået udarbejdet Miljøprojekt 2159, 2021: "Ressourceforbruget forbundet med administrations- og tilsynsopgaverne med affald. Økonomisk Analyse", der netop er offentliggjort og som vil blive præsenteret på webinaeret. 

Deltag i webinaret og hør nærmere om baggrunden og initiativerne for et styrket affaldstilsyn og vær med til at bidrage med viden og erfaringer - og dermed måske udformningen af fremtidens affaldstilsyn.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden webinaret i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion

v/ DAKOFA

12:40-13:05
Baggrunden for initiativet - herunder PWC-rapporten og Miljøprojekt 2159 - samt igangværende udarbejdelse af en grundmodel til risikomodellen præsenteres
Monica Nielsen, Miljøstyrelsen
Monica Nielsen
Casper Schwartz Glottrup, Miljøstyrelsen
Casper Schwartz Glottrup
13:05-13:15
Spørgsmål
13:15-13:35
Pause
13:35-13:55
De nuværende juridiske rammer for affaldstilsynet og juridiske knaster
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
13:55-14:05
Spørgsmål
14:05-14:25
ARI, DE, DB, KL og DI’s forslag til ny organisering af affaldstilsynet
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
14:25-14:55
Spørgsmål, refleksioner og debat
14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

10. februar 2021
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.