Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Fremtiden for de kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg

Fremtiden for de kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg
Hvad skal overvejes - og hvilke regler gælder - hvis man vil selskabsgøre et kommunalt/fælleskommunalt anlæg?

I følge ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16/6 2020, der står overfor en implementering, hvad angår aftalens målsætning om en stærk dansk genanvendelsessektor, skal de kommunale anlæg til sortering og genanvendelse af affald selskabsgøres senest 1. januar 2024.

Med målet om at skabe en stærk genanvendelsessektor lægges der i lovforslaget op til, at kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg, etableret før 16/6 2020, skal lukkes eller selskabsgøres og kan herefter deltage på markedet i en overgangsperiode på 5 år – det vil sige frem til 1/1 2027.

De kommunale anlæg, der vælger at selskabsgøre, skal i overgangsperioden konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg. Kommunerne vil derfor, ifølge forslaget, ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg. Der er dog mulighed for dispensation, hvis det viser sig, at markedet ikke kan løfte opgaven.

På webinaret vil vi belyse, hvad der set med advokatens briller skal overvejes før en kommune vælger at selskabsgøre, og hvilke muligheder der ligger for disse anlæg. Derudover vil vi se på regelsættet omkring selskaberne og kommunernes pligt til at udbyde det genanvendelige husholdningsaffald.

Deltag og bliv klogere på selskabsgørelse og de rammer, der vil gælde for fremtidens kommunale anlæg, der ønsker at være på markedet.

Program

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
9:40-10:40
Juridiske konsekvenser for de kommunalt ejede sorterings- og genanvendelsesanlæg samt erfaringer fra andre offentlige selskabsdannelser
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Søgaard Berth, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Søgaard Berth
HORTEN Advokatpartnerselskab
10:40-11:00
Hvilke overvejelser er der for et fælleskommunalt anlæg?
Ann-Sofie Bolduc, I/S Reno-Nord
Ann-Sofie Bolduc
11:00-11:15
Pause
11:15-11:35
Hvilke overvejelser er der for de private aktører?
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
11:35-11:55
Advokaternes refleksion på selskabernes overvejelser samt spørgsmål og debat med deltagerne
11:55-12:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

19. januar 2022
kl. 09.30 - 12.00

Hvor

Online via ZOOM/YOUTUBE

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.