Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Fortsat fald i EU's samlede drivhusgasemissioner

02. juni 2022
Fortsat fald i EU's samlede drivhusgasemissioner
EU har reduceret drivhusgasemissioner i 2020 med 11 % sammenlignet med 2019 og 34 % sammenlignet med 1990. Det viser nye data fra EU's Miljøagentur.

Selv om det går for langsomt med at reducere drivhusgasemissionerne i EU, så går det den rigtige vej. Det viser en ny opgørelse fra EEA, EU's miljøagentur, som i øvrigt har til huse i Danmark på Kgs. Nytorv i København.

EEA offentliggjorde den 31. maj data for EU's drivhusgasudledning i 2020. Samlet var 2020-reduktionen den største i EU siden 1990, og de samlede drivhusgasemissioner nåede det laveste niveau siden 1990. Den samlede reduktion i drivhusgasemissionerne i 2020 var 34 % sammenlignet med basisåret 1990, eller 1,94 milliarder tons CO2e (kuldioxidækvivalent).

EU havde reduceret sine emissioner med 26 % i 2019 og havde nået sit CO2-reduktionsmål for 2020 på 20 % før de corona-relaterede pandemiske nedlukninger begyndte at påvirke emissionsniveauerne.

De vigtigste drivere i EU til emissionsreduktioner i løbet af de sidste tre årtier omfatter øget brug af vedvarende energi, brug af ​​mindre CO2-belastende fossile brændstoffer og øget energieffektivitet, strukturelle ændringer i økonomien samt lavere efterspørgsel efter varme på grund af varmere vintre i Europa. Effekten af ​​den økonomiske recession i 2020, der blev udløst af COVID-19-lockdowns, havde også en væsentlig indflydelse på reduktionen af​​ emissioner i 2020.

Alle sektorer reducerede emissionerne undtagen transport, køling (køl/frys) og aircondition. Reduktionerne var størst for fremstillingsindustri og byggeri, el- og varmeproduktion, jern- og stålproduktion (inklusive energirelaterede emissioner) og oliefyr o.lign. i beboelser.

Find EEA's pressemeddelelse "Continued drop in EU's greenhouse gas emissions confirms achievement of 2020-target" fra 31. maj 2022 her 

Læs mere i vidensbanken

Energi & klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.