Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forslag til revideret IED-direktiv og ny E-PRTR-forordning fra kommissionen

08. april 2022
Forslag til revideret IED-direktiv og ny E-PRTR-forordning fra kommissionen
Kommissionen fremlagde den 5. april et direktivforslag, som skal ajourføre og modernisere direktivet om industrielle emissioner, IED-direktivet. Der er også forslag til en ny forordning, som skal omdanne Det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, E-PRTR-forordningen, til en EU-portal for industrielle emissioner.

De vigtigste ændringer omfatter følgende (jf. kommissionen):

  • Mere effektive godkendelser til anlæg. I stedet for ved godkendelsen at acceptere de laveste grænser, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, hvilket gælder ca. 80 % af anlæggene i dag, skal der ved godkendelsen foretages en vurdering af, om det er muligt at opnå det bedste resultat. Reglerne om undtagelser vil også blive strammet.
  • Mere hjælp til innovative frontløbere i EU. Som et alternativ til godkendelser, der er baseret på veletablerede teknikker, vil frontløbere kunne teste nye teknikker og opnå mere fleksible godkendelser.
  • Støtte til industriens investeringer til gavn for cirkulær økonomi. De nye bedste tilgængelige teknikker kunne omfatte bindende niveauer for ressourceudnyttelse. Det eksisterende miljøstyringssystem vil blive opgraderet med henblik på at mindske brugen af giftige kemikalier. 
  • Synergier mellem forureningsbekæmpelse og dekarbonisering. Energieffektivitet vil blive en integreret del af godkendelser, og der vil systematisk blive taget hensyn til teknologiske og investeringsmæssige synergier mellem dekarbonisering og forureningsbekæmpelse, når den bedste tilgængelige teknik skal fastlægges. 
  • De nye regler vil også omfatte flere anlæg, især:

    • Flere store intensive husdyrbrug. Ifølge de nye regler vil de største kvæg-, svine- og fjerkræsbrug gradvist blive omfattet: ca. 13 % af Europas erhvervsbedrifter tegner sig tilsammen for 60 % af ammoniakemissionerne og 43 % af methanemissionerne fra husdyr i EU.
    • Udvinding af industrimineraler og -metaller og storproduktion af batterier.

  • Endelig vil de nye regler øge gennemsigtigheden og offentlighedens deltagelse i godkendelsesprocessen.

Derudover vil det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer blive omdannet til en EU-portal for industrielle emissioner, hvor borgerne på en enkel måde kan få adgang til oplysninger om de godkendelser, der er udstedt i Europa, og indsigt i, hvilke forurenende aktiviteter der er i deres umiddelbare omgivelser. 

Find Kommissionens pressemeddelelse ”Den grønne pagt: Moderniserede EU-regler for industrielle emissioner skal være retningsgivende for storindustriens langsigtede grønne omstilling” fra den 5. april 2022 her 

Find Kommissionens “Proposal for a Directive amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste”, COM(2022) 156, her 

Find Kommissionens “Proposal for a Regulation on reporting of environmental data from industrial installations and establishing an Industrial Emissions Portal”, COM(2022) 157, her 

Find Kommissionens memo ”Spørgsmål og svar om de ændrede EU-regler om industrielle emissioner” fra den 5. april 2022 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.