Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forslag til forordning om bevidst tilsat mikroplast

02. september 2022
Forslag til forordning om bevidst tilsat mikroplast

Forslaget forventes at forhindre udslip af 500.000 ton mikroplast over en 20-årig periode

Det Europæiske Kemikalieagentur vurderer, at der bruges omkring 145.000 ton mikroplast om året i EU og EØS. Hvert år udledes omkring 42.000 ton mikroplast i miljøet fra produkter, der indeholder tilsat mikroplast. Den største kilde er det fyldmateriale, der anvendes på kunstgræsbaner. Desuden skønnes det, at der udledes utilsigtet dannet mikroplast, fra nedbrydning eller nedslibning af større stykker plast, i en størrelsesorden på 176.000 ton om året til de europæiske overfladevande.

Forslaget går i hovedtræk på, at mikropartikler af syntetisk polymer ikke må markedsføres som stoffer som sådan eller, hvis de syntetiske polymer mikropartikler er til stede (i et produkt) for at give en efterspurgt egenskab, i blandinger i en koncentration på 0,01 vægtprocent eller derover. Koncentrationsgrænsen på 0,01 vægtprocent svarer til den laveste koncentration, der er indberettet, hvor mikropartikler af syntetisk polymer stadig kan påvirke et produkts funktion.

Mikropartikler af syntetisk polymer er: polymerer, der er faste, og som enten er indeholdt i partikler og udgør mindst 1 vægtprocent af disse partikler, eller som opbygger en kontinuerlig overfladebelægning på partikler, hvor mindst 1 vægtprocent af disse partikler opfylder en af følgende betingelser:

  • alle partiklernes dimensioner er lig med eller mindre end 5 mm
  • partiklernes længde er lig med eller mindre end 15 mm, og forholdet mellem deres længde og diameter er større end 3.

Visse polymerer er ikke omfattet af forslaget.

Forslaget har været længe undervejs, da Rådet allerede i 2016 opfordrede Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til at reducere udledningen af plastaffald i makro- og mikrostørrelse i havmiljøet, herunder et forslag om et forbud mod polymerer i kosmetik, produkter til personlig pleje og vaskemidler. Forslaget blev gentaget i 2018 med EUs plaststrategi og Europa-Parlamentets opfordring til Kommissionen om at indføre et forbud mod mikroplast i kosmetik, produkter til personlig pleje, vaske- og rengøringsmidler senest i 2020. Handlingsplanen Mod nulforurening for vand, luft og jord fra maj 2021 sætter mål om at nedbringe mikroplast, der udledes i miljøet med 30 pct. i 2030.

Kommissionen har udarbejdet et udkast til forordning, som vil blive drøftet med medlemsstaterne i REACH-udvalget den 23. september 2022. Inden forslaget kan vedtages, skal det gennem Europa-Parlamentet og Rådet.

Læs mere
COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards synthetic polymer microparticles
ECHA - Microplastics

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.