Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forslag til bæredygtighedskriterier for plastprodukter i en FN-aftale

02. februar 2022
Forslag til bæredygtighedskriterier for plastprodukter i en FN-aftale

På FN’s miljøforsamling (UNEA 5.2) er stillet forslag om at få mandat til at starte forhandlinger om en juridisk bindende aftale om at undgå plastforurening. En international arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd har udarbejdet et sæt kriterier, der kan danne grundlag for en aftale.

Forslaget, som er stillet af Peru og Rwanda, skyldes, at 80 pct. af den plast, der ender i havene, kommer fra landbaserede kilder, og der derfor er behov for at se på plast i hele dets livscyklus og alle dele af værdikæden. Forslagsstillerne skriver, at de nuværende indsatser kun vil bidrage til en reduktion i de årlige mængder af plastforurening til havene med 7 pct. inden 2040.

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd foreslår en analytisk ramme for at identificere bæredygtighedskriterier, bestående af formål, mål, principper, kriterier, virkemidler og vejledninger. De fem principper som arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i er: Sikkerhed, minimering, holdbarhed og genbrugelighed, genanvendelighed og gennemsigtighed.

De foreslåede kriterier er ikke nødvendigvis udtømmende eller endelige, men skal illustrere, hvordan internationale bæredygtighedskriterier kan se ud og hvilke aspekter, de skal kunne håndtere. Bæredygtighedskriterierne kan være et centralt element i en global aftale sammen med bestemmelser om bl.a. finansiering, kapacitetsudvikling og overvågning.

De foreslåede bæredygtighedskriterier er:

Kriterier for sikkerhed:

 • Farlige kemikalier håndteres sikkert og minimeres i produktionsprocesser og i plastprodukter.
 • Genindførelse af kemisk forurenede materialer i genanvendelses- og genbrugsprocesser undgås, indtil fremtidige teknologiske fremskridt kan sikre sikker udvinding og passende destruktion af farlige kemikalier.
 • Produktion, indsamling og behandling af plastprodukter er i overensstemmelse med national og international lovgivning om menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder sikre arbejdsforhold.
 • Primære og sekundære mikroplastfrigivelser minimeres på alle trin af plastens livscyklus.
 • Plastaffald handles på en måde, der muliggør sikker behandling på højeste niveau i affaldshierarkiet.

Kriterier for minimering:

 • Råmaterialet til plast er ansvarligt indkøbt og undgår uønskede indirekte ændringer af arealanvendelse og genererer de mindste emissioner.
 • Plastprodukter er designet, fremstillet og administreret således, at:

  • Ressourceforbrug minimeres
  • Brugen af ​​ny plast reduceres væsentligt
  • Plastprodukter fremstilles med en ambitiøs og progressiv stigende vægtprocent af materialer fra bæredygtige kilder vedvarende eller genanvendt oprindelse.

Kriterier for holdbarhed og genbrugelighed:

 • Design, fremstilling, håndtering og styring af plastprodukter gennem hele deres livscyklus udføres på en måde, der:

  • maksimerer den funktionelle og sikre brug, reparation og genbrug.
  • maksimerer holdbarheden og minimerer frigivelsen af ​​sekundær mikroplast under den påtænkte brug og genbrug af produktet.

Kriterier for genanvendelighed:

 • Produkter er designet til øget genanvendelighed, under hensyntagen og tilpasset til de indsamlingssystemer og teknisk infrastruktur på markeder, som produkterne lanceres på, så produktionen af ​​højkvalitetsmaterialer til genanvendelse maksimeres når de ophører med at være produkter. 
 • Der findes veje til effektiv indsamling, sortering og genanvendelse eller kompostering af plastprodukter efter endt brugstid på de markeder, de er beregnet til. 

Kriterier for gennemsigtighed:

 • Relevant information om kemisk sammensætning, råmateriale og fare ved plastprodukter er tilgængelige i værdikæden for producenter, regeringer, brugere, forbrugere og genanvendere, så substitution, optimal genanvendelse, genbrug og reparation faciliteres.
 • Forbrugerne har relevant og tilstrækkelig information til at forstå, hvordan de kan genbruge, returnere eller kassere plastprodukter efter endt brug.
 • At internationalt handlet plastaffald er registreret og sporbar.

Se hele rapporten fra Nordisk Ministerråd, International Sustainability Criteria for Plastic Products in a Global Agreement on Plastic Pollution, her.

Flere internationale producenter har også efterspurgt en juridisk bindende FN-aftale om plast.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.