Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forslag om en strategi for forsyning af danske råstoffer til byggeri og industri

27. april 2022
Forslag om en strategi for forsyning af danske råstoffer til byggeri og industri
Hvis forslaget vedtages, skal regeringen i indeværende folketingsår igangsætte udarbejdelsen af en materialestrategi for forsyning af råstoffer til byggeri og industri

Mineralske råstoffer er en knap ressource, og forslagsstillerne finder det vigtigt at finde den rigtige balance mellem tilrettelæggelsen af indvinding med kort afstand til anvendelsesstedet og udnyttelse af råstoffer efter kvalitet. På den måde kan råstofplanlægningen hjælpe med at imødekomme den nationale CO2-reduktionsmålsætning på 70 pct.

Strategien skal bl.a. kortlægge den nationale råstofressource efter ensartede principper, behovet for råstoffer og barrierer for udviklingen af råstofleverancen i Danmark. Hertil skal strategien kortlægge relevante aktører og pege på tiltag, som kan iværksættes for at sikre en langsigtet forsyning af råstoffer i Danmark, både jomfruelige, fornybare og sekundære. Det er målet, at materialestrategien bliver opdateret hvert fjerde år.

Forslaget er stillet af seks medlemmer af Venstre og førstebehandles den 26. april 2022.

Følg behandlingen af forslaget her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.