Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forskningsmissionen for cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

10. september 2021
Forskningsmissionen for cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler
Innovationsfonden har åbnet for ansøgninger til missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, hvoraf én af fire forskningsmissioner er ”Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler”. Der er frist for ansøgninger 19. oktober 2021.

For at nå klimamålene har regeringen og Folketingets partier afsat 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i missionsdrevne, grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for følgende fire missioner:

 • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

De udvalgte missioner har sin baggrund i regeringens strategi:  ”Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation”

Det nuværende opslag bygger videre på de roadmaps, som en lang række aktører på tværs af det danske forsknings- og innovationsmiljø har bidraget til, og som Innovationsfonden har udvalgt som afsæt for de grønne partnerskaber. Innovationsfonden modtog i alt 12 forslag til roadmaps inden for de fire missioner.

Innovationsfondens bestyrelse har på den baggrund udvalgt seks roadmaps, som skal danne grundlaget for blandt andet aktivitetsplanen for de kommende partnerskaber. Ud af de seks udvalgte roadmaps er ét roadmap valgt for cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Roadmap ”Circular economy with a focus on plastics and textile – a 2030 & 2050 roadmap”

Dette roadmap indeholder blandt andet fælles milepæle og milepæle for henholdsvis plast og tekstiler. Milepælene er opdelt fra 20220, 2030 og 2050.

For plast findes blandt andre følgende milepæle for 2050:

 • 80-90% reduktion af plastikaffald
 • 10% substitution med bioplast
 • 70-80% af materialer er i lukkede kredsløb

For tekstiler findes blandt andre følgende milepæle for 2050:

 • En fossilfri dansk tekstilsektor 40%
 • 60% reduktion i produktion fra danske tekstilvirksomheder
 • De fleste danske tekstilvirksomheder producerer i Danmark
 • Offentlige indkøb er fuldt ud cirkulære.

Som det fremgår, er det et meget ambitiøst roadmap, som danner grundlag for kommende grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for cirkulær økonomi. Af opslaget fremgår det, at det er videninstitutioner, forsknings- og teknologiorganisationer (GTS-institutter), virksomheder (opstart, SMV, store virksomheder), investorer, kommuner, klyngeorganisationer mv., der kan søge om disse partnerskaber. Det fremgår ligeledes, at Innomission-partnerskaber bør sigte mod at dække hele værdikæden og indsamle alle drivende kræfter fra forskere, investorer, eksisterende og nye industrier, teknologiudbydere, uddannelsessteder og talenter, lovgivere og myndigheder til brugere og kunder, og skal indeholde beskrivelse af tekniske, implementering/lovgivning og forretnings-/finansielle veje til visionen.

Med de grønne forsknings- og innovationspartnerskaber introduceres et nyt forsknings- og innovationsvirkemiddel, som skal målrette og accelerere forsknings- og innovationsindsatsen i retning af grøn omstilling.

Forskningsmissionen for cirkulær økonomi er ligeledes gengivet som initiativ 123 i den netop offentliggjorte nationale handlingsplan for cirkulær økonomi.

Den endelige beslutning om investering i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber træffes af Innovationsfondens bestyrelse og forventes offentliggjort i december 2021.

Baggrundsmateriale

Opslaget finder du her på Innovationsfondens hjemmeside 

Her finder du selve Roadmap for cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler 

Her finder du regeringens forskningsstrategi

Her finder du den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.