Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Formidling af den svære historie

Formidling af den svære historie
Hvordan vinkler vi den svære historie? Hvis vi skal kommunikere, at der er sket en en fejl og vi skal rette op på den? Hvordan er vi ærlige uden at afgive for meget? Hvordan bevarer vi troværdigheden uden at gå på kompromis med sandheden?

Når vi skal kommunikere og formidle affald på tværs af organisationer, virksomheder, kommuner samt på tværs af online og trykte medier, støder vi af og til ind i den svære historie. Den, der kan virke ”ukommunikerbar” og som uanset vinkling kan risikere at vække kritik fra modtageren.

På dette halvdags-seminar skal vi se nærmere på, hvordan man kan kommunikere og formidle historier og sager om affald og affaldshåndtering, som umiddelbart kan virke umulige at skabe god kommunikation omkring.

HUSK - netværksmøde i kommunikationsnetværket umiddelbart efter seminaret - samme sted.
- Det er gratis for medlemmer af DAKOFA at deltage i netværksmøder. Læs mere om netværksmødet her

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion til programmet

v/ DAKOFA

9:35-10:30
Fra krisekommunikation til proaktiv dialog – 5 gode råd, når du kommunikerer om affald
Esben Norrbom, RAWrelations
Esben Norrbom
Esben Norrbom
Bag Raw Relations står Esben Norrbom der har mere end 10 års erfaring som rådgiver inden for politisk interessevaretagelse og kommunikationsledelse. Raw Relations accelererer virksomheder og organisationers politiske gennemslagskraft ved at kombinere rådgivning inden for strategi, politik og ledelse.

Vores kunder er Danmarks råstof. Virksomheder og organisationer, der i kraft af naturressourcer, teknologi og hårdt arbejdende varme hænder, leverer vækst og udvikling til gavn for Danmark. Vores rådgivning er uafhængig, rodfæstet i rå realiteter og reelle potentialer, som tilsammen styrker din organisations renommé, relationer og resultater.

Et teoretisk og praktisk indblik i affaldskommunikation. Hvad skal du forberede dig på, hvad betyder framing for modtagelse af budskabet og hvilke kanaler skal i spil?

10:30-11:00
Kommunikation- og kampagneplanlægning i praksis

Mette Bernt har i mange år arbejdet med formidling og planlægning af kampagner og kommunikationsindsatser i affaldsbranchen. Hun giver her et indblik i do’s and dont’s med udgangspunkt i egne erfaringer.

11:00-11:20
Pause
11:20-11:50
Case: Københavns Kommune
Mia Diana Jørgensen, Presseansvarlig, Teknik og Miljøforvaltningen, Københvans Kommune
Mia Diana Jørgensen
Presseansvarlig, Teknik og Miljøforvaltningen, Københvans Kommune

Efter en succesfuld udrulning af ordningen for sortering af bioaffald, blev Københavns Kommune ramt af modvind - de omdelte bioposer skabte røre hos borgerne og i pressen.

11:50-12:20
Case: Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen

I Horsens Kommune har man gjort sig flere forskellige erfaringer i forbindelse med ny sorteringsordning for plastik og madaffald. Vi skal høre om både den indledende kampagneplanlægning og efterfølgende håndtering både internt og eksternt.

12:20-12:30
Afrunding

v/ DAKOFA

12:30-13:00
Frokost

Der serveres en sandwich til deltagerne på seminaret, inden møde i kommunikationsnetværket umiddelbart efter

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. april 2019
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

Økolariet
Dæmningen 117100 Vejle

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
21. marts 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.