Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Formidling af den svære historie

Formidling af den svære historie

Hvordan vinkler vi den svære historie? Hvis vi skal kommunikere, at der er sket en en fejl og vi skal rette op på den? Hvordan er vi ærlige uden at afgive for meget? Hvordan bevarer vi troværdigheden uden at gå på kompromis med sandheden?

Når vi skal kommunikere og formidle affald på tværs af organisationer, virksomheder, kommuner samt på tværs af online og trykte medier, støder vi af og til ind i den svære historie. Den, der kan virke ”ukommunikerbar” og som uanset vinkling kan risikere at vække kritik fra modtageren.

På dette halvdags-seminar skal vi se nærmere på, hvordan man kan kommunikere og formidle historier og sager om affald og affaldshåndtering, som umiddelbart kan virke umulige at skabe god kommunikation omkring.

HUSK - netværksmøde i kommunikationsnetværket umiddelbart efter seminaret - samme sted.
- Det er gratis for medlemmer af DAKOFA at deltage i netværksmøder. Læs mere om netværksmødet her

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion til programmet

v/ DAKOFA

9:35-10:30
Fra krisekommunikation til proaktiv dialog – 5 gode råd, når du kommunikerer om affald
Esben Norrbom, RAWrelations
Esben Norrbom

Et teoretisk og praktisk indblik i affaldskommunikation. Hvad skal du forberede dig på, hvad betyder framing for modtagelse af budskabet og hvilke kanaler skal i spil?

10:30-11:00
Kommunikation- og kampagneplanlægning i praksis
Mette Bernt, Mediegruppen
Mette Bernt

Mette Bernt har i mange år arbejdet med formidling og planlægning af kampagner og kommunikationsindsatser i affaldsbranchen. Hun giver her et indblik i do’s and dont’s med udgangspunkt i egne erfaringer.

11:00-11:20
Pause
11:20-11:50
Case: Københavns Kommune
Mia Diana Jørgensen, Presseansvarlig, Teknik og Miljøforvaltningen, Københvans Kommune
Mia Diana Jørgensen
Presseansvarlig, Teknik og Miljøforvaltningen, Københvans Kommune

Efter en succesfuld udrulning af ordningen for sortering af bioaffald, blev Københavns Kommune ramt af modvind - de omdelte bioposer skabte røre hos borgerne og i pressen.

11:50-12:20
Case: Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen

I Horsens Kommune har man gjort sig flere forskellige erfaringer i forbindelse med ny sorteringsordning for plastik og madaffald. Vi skal høre om både den indledende kampagneplanlægning og efterfølgende håndtering både internt og eksternt.

12:20-12:30
Afrunding

v/ DAKOFA

12:30-13:00
Frokost

Der serveres en sandwich til deltagerne på seminaret, inden møde i kommunikationsnetværket umiddelbart efter

Hvornår

04. april 2019
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

Økolariet
Dæmningen 117100 Vejle

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
21. marts 2019
Download program
Se deltagere
Del denne side