Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fordele ved bioforgasning af organisk affald ifølge Miljøstyrelsen

11. marts 2015

Miljøstyrelsen tager til genmæle efter LCA har sat spørgsmålstegn ved gevinsterne ved bioforgasning frem for forbrænding.

I en udtalelse på Miljøstyrelsens hjemmeside dateret den 10. marts 2015, tager Miljøstyrelsen til genmæle på den debat, der er opstået i kølvandet på en livscyklusanalyse (LCA) foretaget for en gruppe sønderjyske og nordtyske offentlige aktører. LCA'en har sat spørgsmålstegn ved fordelene ved at bioforgasse det organiske affald frem for at forbrænde det. Miljøstyrelsens udmelding lyder som følger (uddrag):

.....

  • Ved at genanvende organisk affald bliver næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden. Det er vigtige næringsstoffer, som vi har brug for nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen.
  • Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof, og derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.
  • Tilførelse af organisk affald øger energiproduktionen i gyllebaserede biogasanlæg og renseanlæg og betyder, at vi får langt mere energi ud af vores eksisterende anlæg.
  • Genanvendelse af organisk affald er med til at tilføre jorden kulstof, som udpinte jorde særligt har behov for.

.....  Det er vigtigt at have for øje, at rapporten baserer sig på lokale forhold og teknologier for Sønderjylland og Nordtyskland, og derfor kan dens konklusioner ikke overføres til andre kommuner og områder i Danmark.

Rapporten peger selv på, at resultaterne, også i Sønderjylland, kan se meget anderledes ud, når energisystemet i Danmark bliver baseret på vedvarende energikilder, hvilket vi allerede nu er godt i gang med at omstille os til.

I rapporten skrives det desuden helt klart, at resultaterne ikke kan bruges til at konkludere, at én behandlingsform er bedre end en anden, og det er en vigtig pointe Miljøstyrelsen gerne vil understrege og fremhæve her. ....."

Miljøstyrelsens samlede kommentar fra 10. marts 2015 til debatten i pressen med udgangspunkt i den fremlagte LCA kan findes her

Selve rapporten "Miljøvurdering (LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger i den dansk-tyske grænseregion", som satte gang i diskussionen, er at finde på projektets hjemmeside angivet som 'Den endelige rapport (Dansk udgave)' og kan findes her