Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forbrugerne efterspørger cirkulære løsninger

26. september 2022
Forbrugerne efterspørger cirkulære løsninger
Ny undersøgelse peger på, at forbrugerne bakker op om den cirkulære økonomi men også, at der bl.a. er behov for bedre produkter og mere information.

Stena Recycling har fået udarbejdet en undersøgelse, der stiller skarpt på forbrugernes forventninger til fremtidens materialer og produkter. Undersøgelsen understreger først og fremmest, at forbrugerne er klar til cirkulære, bæredygtige produkter og at der er indikationer på, at denne trend vil være stigende. Forbrugerne oplever imidlertid også, at det kan være svært at træffe de rette valg, idet de savner et større udbud.

I forhold til både anvendelse af genanvendte materialer og genanvendelighed, er forbrugerne også positive. Generelt værdsætter mange forbrugere, at produkter er produceret med genanvendte materialer, men der er også behov for øget standardisering og mærkning, der kan guide forbrugerne i en mere bæredygtig retning. Ifølge Stenas eksperter er mange forbrugere i dag velinformerede og engagerede i den bæredygtige dagsorden og derfor er ”simpel” marketing-relateret kommunikation ikke længere nok. Der er derfor behov for konkret og håndgribelig information snarere end generelle, vage budskaber. Samtidig opfordres producenterne til at acceptere, at den cirkulære omstilling tager tid og at det derfor er vigtigt at være åben om, hvor man er og hvilken rejse man er på i forhold til at fremme cirkulariteten.

I undersøgelsen kan man bl.a. læse følgende om den undersøgte gruppe forbrugere i forhold til genanvendelse:

-Næsten 80% anser det for værende vigtigt, eller meget vigtigt, at producenter anvender genanvendte materialer i deres produkter og at dette er tydeligt i form af mærkning. 

-7 ud af 10 anser det for værende vigtigt, at de produkter, de køber, kan genanvendes. 40% synes samtidig, at det skal forbydes at producere og markedsføre ikke-genanvendelige produkter.

-Forbrugerne anser de største hindringer i forhold til at købe produkter, der er produceret af genanvendte materialer for at være:

1.Uklarhed i forhold til, hvilke produkter, der er lavet af genanvendte materialer (27%)
2.begrænset udbud (26%)
3.høj pris (22%)

Mere generelt i forhold til produktlevetid og bæredygtighed kan man også læse, at:

-80% af de undersøgte forbrugere betragter produktlevetid som værende en betydelig faktor for deres købsadfærd

-65% af de adspurgte er villige til at forandre deres livsstil, for at gøre den mere klimavenlig

-I de seneste år har 39% af de adspurgte forbrugere undladt at købe et produkt, idet det ikke levede op til deres krav om bæredygtighed. I den forbindelse betragter de adspurgte forbrugere følgende aspekter som værende mest vigtige i forhold til bæredygtighed:

1.lavt energiforbrug i brugsfasen (50% - meget vigtigt)
2.let forståelig produktinformation (44% - meget vigtigt)
3.let at reparere (44% - meget vigtigt)
4.let at genanvende (43% - meget vigtigt)

Den nye undersøgelse bygger på interview af 1.000 borgere i følgende fem lande: Sverige, Norge, Finland, Danmark og Polen som blev foretaget i januar 2022 af Origo Group på vegne af Stena Recycling.

Læs mere
Du kan læse mere om undersøgelsen i rapporten ”The Circular Voice – a survey of 5,000 consumers about circular products and materials” her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.