Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forbrugerens holdning til emballage kan ændres via oplysning

31. maj 2018
Forbrugerens holdning til emballage kan ændres via oplysning
Miljøstyrelsen har sammen med Teknologisk Institut undersøgt, hvordan oplysning påvirker forbrugerens holdning til emballager.

I rapporten ”Undgå affald, stop spild nr. 18”, ”Mindre madspild i værdikæden” fra Miljøstyrelsen er formålet at øge friskhed og restholdbarhed hos forbrugerne ved blandt andet mere oplysning omkring madspild og opbevaring af fødevarer. Brød anvendes som case. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at forbrugernes holdning til emballager ændres markant, når de præsenteres for fakta om emballagens egenskaber og effekter.

For eksempel mener kun 5 % af de adspurgte forbrugere uden baggrundsviden, at emballage gør godt for miljøet. Gives forbrugeren derefter oplysning, om emballage og dens effekter i forhold til blandt andet madspild, mener 50 % efterfølgende, at emballage gør godt for miljøet. Altså en markant stigning i antallet af positive respondenter i undersøgelsen. 

Tendensen er også udtalt for de øvrige spørgsmål. På spørgsmålet "Emballage bekæmper madspild" er 31 % af de adspurgte uden baggrundsviden enige, mens enigheden stiger til 75 % med baggrundsviden.

Konklusionen er derfor klar; oplysning nytter, også om emballage og madspild!

 

Projektet undersøger også effekter af forbedret lagerstyring og bedre produktpræsentation i detailhandlen. Her vurderes en såkaldt "produktfremskubber" at kunne øge salget af brød med kortest holdbarhed, for derved at mindske madspildet. 

Tilsammen vurderes de undersøgte tiltag at kunne mindske brødspildet med op til 50 %. 

Hele projektet kan læses her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.