Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forberedelse af affaldssektoren på Brexit

16. november 2018
Forberedelse af affaldssektoren på Brexit

Myndighederne forbereder erhvervslivet på Storbritanniens (evt. no-deal) exit fra EU. Erhvervsministeriet har udgivet en online Brexit-tjekliste, EU-kommissionen har udgivet et opdateret notat vedr. affaldslovning, og det britiske Miljø- og Fødevareministerium har udgivet en vejledning om affald og transportforordningen i relation til Brexit.

Hvis din virksomhed eller organisation er involveret i handel med Storbritannien*, så er I sandsynligvis i gang med at forberede jer på, at Storbritannien forlader EU - herunder også muligheden for en no-deal Brexit, hvor der ikke er nogen aftaler på plads mellem de to parter. Det vil i høj grad besværliggøre bl.a. import og eksport af affald.

EU-kommissionen skriver den 8. november 2018 i et varsel til interessenter om Storbritanniens udtræden at EU's affaldslovgivning, at dette kan kræve nye notifikationer til afløsning af nugældende notifikationer i forbindelse med overførsel af affald. I de tilfælde, hvor der ikke kræves en ny notifikation, kan der alligevel blive behov for at udfærdige godkendte toldpapirer, som skal være de rette myndigheder i hænde på de rette tidspunkter osv. Varslet henleder også opmærksomheden på andre punkter i forbindelse med import og eksport af affald til lande udenfor EU og EFTA-landene**.

Erhvervsministeriet lancerede den 12. november 2018 en brugervenlig, online Brexit-tjekliste, som kan hjælpe virksomheder til at afklare, om de vil få udfordringer i forhold til deres værdikæde som følge af Brexit. Denne tjekliste er primært henvendt til små- og mellemstore virksomheder. Ministeriet har også angivet links videre til Dansk Industris Brexit Toolkit, Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste og endelig til Landbrug & Fødevarers vurdering af konsekvenserne af ”No deal” Brexit.

Det britiske Miljø- og Fødevareministerium (DEFRA) offentliggjorde den 12. oktober 2018 en kort vejledning om, hvordan den fortsatte import og eksport af affald kan opretholdes, hvis ikke der bliver enighed om en Brexit-aftale mellem Storbritannien og EU. Vejledningen refererer hovedsagelig til procedurerne i Basel konventionen og de relevante OECD-afgørelser. Desuden er der et afsnit om Nordirland og om EØS-landene**.

Miljøstyrelsen fremhævede i en nyhed fra den 29. oktober 2018, at reglerne for handel med Storbritannien vil ændre sig pga. Brexit, men at det endnu ikke vides, hvordan reglerne vil blive fremover. Styrelsen har i stedet samlet en række links til de relevante, gældende regler for miljø- og naturområdet i forbindelse med import-eksport. Endvidere er der et link til en oversigt med alle "Brexit preparedness notices" udgivet af EU-kommissionen.

 

Find EU-kommissionens ’Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU waste law, REV1’ fra den 8. november 2018 her 

Erhvervsministeriets Brex-tjekliste fra 12. november 2018 samt generel Brexit information bl.a. med links til interesseorganisationers ”Brexit-hjælpeværktøjer” kan findes her

Find det britiske DEFRA’s ’Guidance – Maintaining the continuity of waste shipments if there’s no Brexit deal’ fra den 12. oktober 2018 her 

Find Miljøstyrelsens side ’Hvad betyder Brexit for din virksomhed?’ (opdateret den 14. november 2018) her

Endelig kan EU-kommissionens ’Vejledning i toldkontrol af grænseoverskridende overførsler af affald. Offentligt resume. (2015/C 157/01)’ fra den 12. maj 2015 findes her  

 

*) I denne nyhed er det underforstået, at Storbritannien også omfatter Nordirland (dvs. UK = Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland).

**) EFTA er en international frihandelsorganisation bestående af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EØS (på engelsk: EEA) er et økonomisk samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein. Se evt. mere her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.