Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk offentliggjort

24. maj 2021
Første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk offentliggjort
Regeringens nye rapport viser, at Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er på 61 mio. ton CO2, hvoraf 39 mio. ton kommer fra danskernes privatforbrug. 'Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' og 'Strategi for grønne offentlige indkøb' skal være med til at nedsætte det store forbrugsbaserede klimaaftryk.

Med klimaloven besluttede et bredt flertal i Folketinget, at der årligt skal laves en samlet vurdering af den klimapåvirkning, som danske aktiviteter giver anledning til, og som ikke tælles med i de nationale udledninger. Den globale afrapportering indeholder både en vurdering af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk og et overblik over Danmarks internationale indsats på klimaområdet.

Den nye rapport bliver suppleret af flere faktaark på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Faktaarkene nævner bl.a. følgende store poster mht. CO2-udledning fra danskernes privatforbrug:

  • 27 % kommer fra transport bl.a. udledninger fra benzin- og dieselbiler
  • 24 % fra forbrug af mad- og drikkevarer
  • 18 % fra el, vand, varme og renovation
  • 9 % fra ferie og fritid
  • 6 % fra elektronik og boligudstyr

Og som eksempler på indsatser, der er af relevans for affaldssektoren og vil medvirke til at nedbringe det forbrugsbaserede klimaaftryk, nævnes bl.a.:

  • Et kommende adfærdsudspil fra regeringen har til formål at skabe bedre rammer og oplysningsgrundlag for et mere bæredygtigt forbrug.
  • Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi opjusterer bl.a. affaldssortering og genanvendelse hvilket reducerer udledninger fra udvinding og forarbejdning af naturressourcer til nye produkter.
  • Med Strategi for grønne offentlige indkøb skal der fremover tages bedre højde for produktholdbarhed og højere genanvendelse samt hvorvidt produktet fører til afskovning og dermed udledninger fra jorde og skov i udlandet.
  • Klimavenlige kostråd giver sammen med det kommende adfærdsudspil bedre rammer for klimavenlige spisevaner.

Nogle af disse muligheder vil diskuteret på DAKOFAs webinar "Klimapåvirkning fra håndtering og behandling af affald - hvilke klimatal er tilgængelige", som afholdes onsdag den 26. maj (se evt. mere her). 

Uddybende om baggrunden for rapporten

Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er udtryk for den udledning, forbruget af varer og tjenesteydelser i Danmark medfører. Det er beregnet til at være 61 mio. ton CO2 om året, hvilket svarer til, at hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2. Klimaaftrykket er faldet med 25 pct. siden 1990, hvilket primært er drevet af et fald i udledninger i Danmark.

Klimaaftrykket adskiller sig fra opgørelsen af de nationale udledninger ved at inkludere udledninger knyttet til importerede varer og ydelser og ekskludere udledningerne knyttet til eksporterede varer og ydelser.  Hvor de nationale udledninger fokuserer på de drivhusgasser, der udledes indenfor Danmarks grænser, har klimaaftrykket fokus på drivhusgasudledninger, som følge af forbrug i Danmark.

Global Afrapportering 2021 er den første officielle vurdering af, hvordan Danmarks indbyggere, dansk erhvervsliv og den danske stat på mange forskellige måder påvirker det globale klima. Afrapporteringen viser, at Danmark på den ene side bidrager til at reducere drivhusgasudledningerne i udlandet gennem bl.a. globalt klimalederskab, klimabistand og eksport af grønne løsninger. På den anden side trækker Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk i den anden retning.

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nyhed "Første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk" fra 30. april 2021, hvor der er links videre til faktaark mv., kan læses her 

Selve hovedrapporten "Global Afrapportering 2021" fra Energistyrelsen kan hentes her

Læs mere i vidensbanken

Energi & klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.