Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Første møde på højt plan i Global Alliance om cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet

21. september 2021
Første møde på højt plan i Global Alliance om cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet
Det første højtstående møde i Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) fandt sted d.14. september 2021, på World Circular Economy Forum. Du kan se mødet online!

Alliancen, der er en del af EU's handlingsplan for cirkulær økonomi, har til formål at gå ind for den cirkulære økonomis overgang som en måde at bidrage til at løse klima, biodiversitet og forureningskriser og tage mindre fra naturen. Med ønsket om en global indsats for at bekæmpe plastforurening går EU efter en ny juridisk bindende global aftale.

Alliancen på 15 deltagende lande, EU og tre strategiske partnere fremhævede forbindelserne mellem den cirkulære økonomi og tredobbelte planetariske kriser med tab af biodiversitet, forurening og klimaændringer i forbindelse med den grønne genopretning. Alliancen blev lanceret 22. februar 2021.

Ifølge EU-Kommissionen er der et voksende momentum for en global cirkulær økonomi for plast. Plastforurening anerkendes som et grænseoverskridende problem, som intet land kan klare alene. Mere end 100 medlemslande i FN har opfordret til at indlede forhandlinger om en ny global aftale på den næste session i FN's miljøforsamling, der finder sted i februar næste år.

Med afsæt i de eksisterende bestræbelser bør denne aftale, ifølge EU-kommissionen, sigte mod at lukke huller, som de eksisterende instrumenter ikke tager fat på, især opstrøms-delen af plastcyklussen. Aftalen bør også bidrage til at strømline og koordinere indsatsen fra alle involverede interessenter ved at tilvejebringe overordnede rammer for handlinger på nationalt plan.

Baggrundsmateriale 

Du kan se mødet her på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9zERbZ54rwk

Du kan læse mere om "Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency" her 

Du kan se EU-kommissionens nyhed om lanceringen af alliancen her  

Du kan besøge World Circular Economy Forum 2021 her  

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.