Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Førende, globale brands og detailhandlere skal tackle plastforurening

05. januar 2021
Førende, globale brands og detailhandlere skal tackle plastforurening
36 førende brands og detailhandlere fra hele verden er gået sammen i en koalition for at tackle plastudfordringerne. Første skridt er to gyldne designregler samt en hensigtserklæring vedrørende udvidet producentansvar.

”Plastic Waste Coalition of Action” er en ny sammenslutning af seksogtredive medlemmer fra the Consumer Goods Forum, som har til formål at tackle problemerne med plastforurening og dermed skabe en verden, hvor intet plastaffald ender i naturen. Koalitionen skal transformere branchens forhold til plastemballager, ved at fokusere på ændringer i emballagedesign, der konkretiseres gennem fire hovedprioriteter: 

  • vedtagelse af designretningslinjer for plastemballage, som skal reducere den mængde af ​​plast, som anvendes i emballager, samt øge dens værdi, kvalitet og genanvendelighed – de såkaldte ”Golden Design Rules”
  • tilpasning til en ramme for producentansvarsordninger, der skal sikre forbedring og udvikling af affaldshåndteringssystemer verden over
  • støtte innovation inden for genanvendelse
  • pilotering af nye programmer på både avancerede markeder og markeder i transition, med henblik på at øge genanvendelsesprocenterne

For at levere på det første, og højest prioriterede, punkt, har koalitionsmedlemmerne udarbejdet de to første i en serie af "Golden Design Rules", som skal sikre, at plastemballager designes på en måde, så medlemmerne i fremtiden bruger mindre og bedre plast. De to første designregler skal hjælpe med at reducere kompleksiteten af genanvendelsesprocessen for forskellige typer materialer og derved øge genanvendelsesprocenterne. Dels skal de fokusere på at øge værdien af ​​genanvendelse af PET-flasker og dels på at fjerne problematiske elementer fra emballagen, såsom carbon black, PVC og EPS, som alle er med til at komplicere genanvendelsesprocessen. Det skal betyde, at forbrugerne i fremtiden vil møde hverdagsprodukter som eksempelvis engangsflasker, rengøringsmiddelemballager, fødevareemballager og take-away-beholdere, der lettere kan genanvendes. 

Aktørerne har forpligtet sig til at indarbejde disse regler, hvor det er muligt, inden 2025.

Udvidet producentansvar er en del af løsningen

I tillæg til ovenstående punkter, har koalitionsmedlemmerne udarbejdet en hensigtserklæring omkring udvidet producentansvar under titlen: "Building a Circular Economy for Packaging: A View from the Consumer Goods Industry on Optimal Extended Producer Responsibility", som præsenterer en ramme for udvikling og implementering af producentansvarsordninger rundt om i verden. I en erkendelse af, at industrien ikke kan opnå en cirkulær økonomi alene, støtter koalitionen udviklingen af producentansvarsordninger med henblik på at skubbe på industriens og regeringernes samarbejde om forbedret affaldshåndtering.

I den forbindelse udtalte Ramon Laguarta, som er CEO for PepsiCo, ved lanceringen: “Our industry is taking vital steps to address packaging waste and plastic pollution, including material and design innovation, new packaging formats and systems, and building better recycling programs. We know the public sector has an important role to play. A spirit of public-private partnership lies at the heart of our new guidance around optimizing extended producer responsibility systems.”

Den nye koalition bygger på CGF's tilslutning til Ellen MacArthur Foundation's ”New Plastics Economy Global Commitment” (link: Nyhed: En streg i sandet for plastaffald, 13. november 2018) tilbage i 2018. Koalitionsmedlemmerne forpligter sig dermed også til at rapportere om implementering af deres nye principper gennem en proces, der er tilpasset Ellen MacArthur Fondens rapporteringsstandarder. Koalitionsmedlemmerne genererer tilsammen en omsætning på mere end 1 billion euro og repræsenterer mere end 10 procent af det globale plastemballagemarked.

Læs mere

Du kan finde hele pressemeddelelsen samt links til videre læsning på the Consumer Goods Forums hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.