Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: FN-rapport sætter fokus på bedste alternativer til engangsplastprodukter

01. oktober 2021
FN-rapport sætter fokus på bedste alternativer til engangsplastprodukter
FNs miljøprogram (UNEP) har offentliggjort en rapport om engangsplastprodukter (SUPP'er) og anbefalinger til alternativer baseret på livscyklusvurderinger (LCA)-undersøgelser.

UNEP definerer SUPP'er som "en paraplybetegnelse for forskellige typer produkter, der typisk bruges én gang, før de smides eller genbruges", herunder mademballage, flasker, sugerør, beholdere, kopper, bestik og indkøbsposer. 

Det anslås i rapporten, at der produceres 100-150 mio. ton plast til engangsprodukter, hvilket er næsten 50% af al plast, der produceres.

Rapporten anbefaler at reducere brugen af ​​engangsprodukter, uanset deres materiale.

Rapporten med titlen ”Addressing Single-use Plastic Products Pollution Using a Life Cycle Approach” anvender metaanalyser af LCA-undersøgelser af SUPP'er og deres genanvendelige og engangsalternativer, herunder indkøbsposer, drikkeflasker, madpakker til mad, drikke kopper, bordservice, bleer/bleer, puder og tamponer og ansigtsmasker. Hver analyse fremhæver fordele og ulemper ved alternativer og opsummerer meddelelser til beslutningstagere. 

Baseret på LCA-undersøgelser anbefaler rapporten blandt andet:

 • At fremme for genbrugelige produkter
 • Reduktion af brugen af ​​engangsprodukter, uanset materiale
 • Fremme af ressourceeffektivt produktdesign og cirkularitet
 • Formindskelse af produktionens miljømæssige fodaftryk
 • Valg af laveffekt end-of-life scenarier
 • Fremme af potentiel fremtidig opskalering og innovationer.

Rapporten opsummerer erfaringer og centrale fund fra landespecifikke casestudier om nationale foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra SUPP'er ved hjælp af en livscyklusmetode, herunder i Canada, Colombia, EU, Mauritius, New Zealand, Peru, Rwanda, Saint Lucia, Singapore og Thailand.
Fund og anbefalinger i rapporten omfatter blandt andet:

 • Alle materialer har indflydelse; de mest bæredygtige er genbrugelige produkter
 • Håndtering af forurening fra SUPP’er kræver systemændringer
 • En livscyklustilgang kan hjælpe med at identificere afvejninger og forhindre byrdeforskydning mellem værdikædefaser
 • Adgang til kvalitative, rettidige og lokationsspecifikke data om plastsektoren er afgørende for at informere politikudvikling og evaluere politikkens effektivitet
 • Mange tiltag og løsninger implementeres allerede for at imødegå SUPP-forurening, herunder af interessenter på lokalt, regionalt og internationalt plan
 • Muligheder for nye forretningsmodeller bør undersøges og hjælp med at skalere aktiviteter bør støttes
 • Der kræves en blanding af politiske indgreb samt forståelse af de bagvedliggende økonomiske drivkræfter for adfærd
 • Adfærdsforskning giver indsigt i, hvordan forskellige politikker kan målrette folks handlinger vedrørende brugen af ​​SUPP'er
 • Alle interessenter (især den private sektor, civilsamfundet og kvinder) skal inddrages i udvikling og gennemførsel af ​​politik på tværs af livscyklussen for SUPP'er
 • Overvågning og håndhævelse er afgørende for implementering af SUPP -politikker
 • En godt kommunikeret tidslinje for politik og lovgivningsmæssige foranstaltninger kan hjælpe overgangen til at understøtte politiske mål

Rapporten bemærker også, at COVID-19-pandemien har givet lande store udfordringer for at reducere SUPP'er. 

Læs publikationen her: United Nations Environment Programme (2021). Addressing Single-use Plastic Products Pollution Using a Life Cycle Approach

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.