Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Flere midler til at sætte skub i den europæiske bioøkonomi

09. december 2019
Flere midler til at sætte skub i den europæiske bioøkonomi
Europa-Kommissionen og den Europæiske Investeringsbank sætter gang i ny venturekapitalfond, der skal hjælpe virksomheder og projekter inden for bioøkonomien videre.

Europa Kommissionen og den Europæiske Investeringsbank (EIB) gør nu klar til at igangsætte European Circular Bioeconomy Fund, der skal give adgang til finansiering til innovative og cirkulære virksomheder, der opererer inden for bioøkonomien og som mangler kapital til at gøre deres produkter eller løsninger markedsparate eller til at opskalere. I tillæg har fonden mulighed for at finansiere projekter og andre venturekapitalrelevante initiativer inden for bioøkonomien.

Initiativet til oprettelse af fonden bygger på et studie tilbage fra 2017, hvor det blev påpeget, at én af barriererne for, at den europæiske bioøkonomi kan udvikle sig er, at der mangler adgang til kapital.

Det understeges, at der ikke investeres i energisektoren og pharma-industrien.

Et vigtigt skridt på vej mod en cirkulær og fossilfri økonomi
Den nye fond peger bl.a. på, at kemi, bioteknologi og digitalisering vil være nogle af nøglekatalysatorerne for den kommende omstilling til en cirkulær bioøkonomi og vil finansiere virksomheder og projekter inden for følgende fem temaer:

  • Cirkulær økonomi og forretningsmodeller (reduktion, ressourceeffektivitet, genbrug, genanvendelse, udnyttelse af affaldsstrømme, værdikæde, digitalisering)
  • Muliggøre procesteknologier (bioraffinaderier og teknologier til omstilling)
  • Biomassproduktion (øge output og nedbringe aftryk inden for agro, landbrug, skovbrug og blue economy)
  • Biobaserede materialer (byggesten, polymerer, fibre, kompositter)
  • ”Performance biologicals” (personlig pleje, ernæring, specialiteter)

I forbindelse med annonceringen af, at der nu er valgt en investeringsforvalter, udtalte Andrew McDowell, som er Vice-President og ansvarlig for landbrug og bioøkonomi i EIB, følgende: “Using renewable biological resources to produce our goods and energy is essential to transition to a circular economy and reduce our reliance on fossil fuels. With the launch of the European Circular Bioeconomy Fund, we have reached an important milestone to ensure that groundbreaking projects in the sector get the financing they need.”

Første ansøgningsrunde skal køre i begyndelsen af 2020
Fonden skal have base i Luxembourg og de to bagvedliggende institutioner har netop, gennem en offentlig udbudsrunde, valgt en tysk investeringsrådgiver, der skal forvalte midlerne. Det forventes derfor nu, at første finansieringsrunde vil køre allerede i 1. kvartal af 2020.

Midlerne til den nye fond skal komme fra både offentlige og private investorer, og målet er i første omgang at stable 250 mio. euro på benene til at investere i den europæiske bioøkonomi. I den forbindelse skal EIB’s bestyrelse afgøre, hvorvidt et forslag om at investere 100 mio. euro i fonden skal godkendes.

Læs mere
Du kan læse meget mere om den nye venturekapitalfond European Circular Bioeconomy Fund på fondens hjemmeside www.ecbf.vc

Du kan også læse pressemeddelelsen bag annonceringen af valget af en investeringsforvalter på EIB’s hjemmeside her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.