Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fire fyrtårnsprojekter udvalgt

19. januar 2021
Fire fyrtårnsprojekter udvalgt

MUDP har bevilget 56 millioner kroner til fire særligt markante miljøteknologiske projekter inden for spildvandshåndtering, grønt byggeri og cirkulær økonomi. Midlerne kommer fra den såkaldte fyrtårnspulje fra 2020 og går til følgende fire fyrtårnsprojekter:

  • ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme (støttes med 22,2 mio.) kr.
  • Fremtidens Grønne Byggeplads (støttes med 11,7 mio. kr.)
  • OVERLØB: Datadrevne løsninger til reduktion af spildevands miljømæssige effekter fra overløbsbyg-værker (støttes med 12 mio. kr.)
  • Introduction of Circular-by-design concept in pharma production (støttes med 10 mio. kr.)

I en pressemeddelelse omhandlende de fire projekter udtaler Miljøminister Lea Wermelin:

Danmark skal helt i front på den cirkulære dagsorden. Det gælder selvfølgelig også udvikling af grøn teknologi på området. De støttede projekter viser, at Danmark er fyldt med innovative virksomheder, som kan omsætte grønne ideer til handling og skabe nye arbejdspladser. Vi har brug for stærke virksomheder, når Danmark skal gå forrest og vise vejen for den grønne omstilling, siger Lea Wermelin.”

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Det er et krav til fyrtårnsprojekterne, at de fører til miljøbeskyttelse, som rækker videre end de eksisterende standarder i Danmark og EU. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt.

Baggrundsmateriale

Du finder Miljøministeriets pressemeddelelse om projekterne her 

Du kan læse Ecoinnovations nyhed om projekterne her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.