Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Finnerne vil gøre EU endnu mere cirkulær

19. juli 2019
Finnerne vil gøre EU endnu mere cirkulær
Den 1. juli overtog Finland formandsskabet EU. Klima, bioøkonomi og cirkulær økonomi står højt på den finske dagsorden.

I forbindelse med, at Finland overtog formandsskabet for EU, præsenterede de et program for det kommende halve år, hvor de skal lede de politiske diskussioner mellem EU's medlemsstater, under titlen "Et bæredygtigt Europa, En bæredygtig fremtid". I programmet er ét af de fire hovedpunkter at styrke EU's position som en global leder inden for klimaet.

Ifølge det finske program er overgangen til både en bioøkonomi og en cirkulær økonomi afgørende for, at EU kan nedbringe drivhusgasemmissionerne samtidig med, at unionen kan forblive konkurrencedygtig. Finnerne ønsker derfor i løbet af det kommende halve år at understøtte en effektiv implementering af Kommissionens opdaterede bioøkonomistrategi samt at være med til at udarbejde nye retningslinjer for de næste skridt inden for cirkulær økonomi ved eksempelvis at bringe arbejdet ind i nye sektorer.

Der skal turbo på den cirkulære omstilling

På et uformelt møde mellem EU's miljøministre i Helsinki den 11.-12. juli fik finnerne så mulighed for at konkretisere de overordnede ambitioner en smule. På mødet anerkendte det finske formandskab kommissionens seneste arbejdsdokument for implementering af den cirkulære økonomi, men understregede samtidig, at der er brug for, at EU styrker indsatsen endnu mere.

Formandsskabet kaldte i den forbindelse på øget fokus på implementering af de nye affaldsdirektiver, udfasning af problematiske stoffer, udvikling af markeder for sekundære råvarer samt en forbedret produktpolitik, herunder cirkulært design og sporbarhed af kemi i produkter. Formandsskabet ønsker ydermere også at presse på for at udvide anvendelsesområdet for ecodesignkravene samt behovet for at ændre forbrugs- og forretningsmodeller mod en mere cirkulær økonomi. Finnerne ønsker også, at der tages flere økonomiske instrumenter i brug som eksempelvis producentansvar og EU's finansieringsmekanismer Horizon og LIFE-programmerne samt at der sættes øget fokus på at gøre offentlige indkøb mere cirkulære. Endelig understregede finnerne også, hvordan byer og regioner kan blive afgørende i omstillingen til en cirkulær økonomi.


Skal EU have en ny handlingsplan?

For at komme videre med arbejdet foreslår finnerne, at der udarbejdes en ny handlingsplan for cirkulær økonomi, som kan speede processen med overgangen til en cirkulær økonomi en tak opad samt, at en sådan handlingsplan sætter fokus på fire primære sektorer, nemlig bygge- og anlæg, fødevarer, transport og tekstil.

På vegne af Rådet vil det finske formandskab nu udarbejde konklusioner, som bl.a. skal konkretisere, hvordan Kommissionen ifølge Rådet kan arbejde med at fremme den cirkulære økonomi yderligere hen over de næste fem år. Konklusionerne vil nu blive udarbejdet og forventes at blive diskuteret på et Rådsmøde til oktober.


Du kan læse det finske formandsskabs program "Sustainable Europe - sustainable future" her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.