Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Finansiering af den cirkulære økonomi

30. oktober 2020
Finansiering af den cirkulære økonomi
To rapporter fra hhv. FN og Ellen MacArthur Fonden sætter fokus på, hvordan vi sikrer finansiering af den cirkulære omstilling.

I overgangen til den cirkulære økonomi spiller de finansielle institutioner en kritisk rolle og bør derfor tage konkrete skridt for at sikre omstillingen. Sådan lyder det både i UNEP's og Ellen MacArthurs seneste rapporter om emnet. 

I sidstnævnte rapport kan man først og fremmest se, at der allerede er en positiv bevægelse i gang inden for området og at der ses en betydelig stigning i oprettelsen af gælds- og aktieinstrumenter relateret til den cirkulære økonomi. Ifølge rapporten er antallet af private finansieringskilder med fokus på cirkulær økonomi eksempelvis tidoblet siden 2016 ligesom den samlede mængde aktiver, der forvaltes gennem offentlige aktiefonde blev forøget hele seks gange i løbet af de første otte måneder af 2020. 

Rapporten peger ligeledes på, at det ikke kun handler om at investere i ”perfekte” cirkulære virksomheder (eller om at frasælge de lineære), men om at engagere sig med og opmuntre virksomheder i alle sektorer for at skubbe på den cirkulære omstilling. Til gengæld påpeges det, at offentlige aktiefonde med et delvist eller fuldstændigt cirkulært fokus i gennemsnit klarede sig 5 procentpoint bedre end sammenligningsgrundlaget i første halvår af 2020. Sammen med de velkendte miljømæssige fordele er der altså ifølge rapporten således også god økonomisk grund til at rette sine investeringer mod den cirkulære økonomi.

Hvordan kommer man i gang?
I UNEP’s nye rapport går man mere i dybden med strategier og tiltag, som både finansielle institutioner såvel som nationale regeringer kan implementere, for at håndtere de risici og muligheder, der er relateret til overgangen til den cirkulære økonomi.

Ligesom i førstnævnte rapport (og mange tidligere) er der store gevinster at hente, idet overgangen kan generere USD 4,5 billioner i årlig økonomisk produktion i 2030. Men de finansielle institutioner mangler kendskab til cirkularitet og er dermed stadig nødt til at opgradere ift. ekspertise, produkter og ydelser for fuldt ud at høste potentialerne. UNEPS nye rapport præsenterer derfor vigtig indsigt i, hvordan finansiering af cirkularitet kan tilgås og udforsker samtidig igangværende omstilling inden for sektorer som byggeri, kemi, elektronik, fødevarer og landbrug, fremstilling, beklædning og mode, minedrift og energi samt tværgående innovation inden for områder som digital teknologi. 

Konkret inspiration til sektoren
I rapporten præsenteres således først og fremmest en række anbefalinger til banker, forsikringsselskaber og investorer, der skal være med til at fremskynde cirkulariteten:

 • Håndtér lineære og cirkulære risici og muligheder ved at anvende cirkularitet eller 9-R-konceptet (refuse, reuse, reduce, redesign, repurpose, remanufacture, repair, refurbish, recycle) i risikopolitikker, produktudvikling og klientengagement.
 • Integrér cirkularitet i strategier såvel som i kriterier for miljø, det sociale område og governance.
 • Sæt mål for ressourceeffektivitet.
 • Omlæg lån og investeringer i retning af mere bæredygtige teknologier og forretningsmodeller
 • Gør finansiering i cirkularitet til et fravalg frem for et tilvalg i almindelige finansielle instrumenter.
 • Udvikl sektorspecifik viden og kompetencer for at kunne identificere best practice for cirkulære forretningsmodeller og finansieringsmuligheder og anvend sektorspecifikke mål i beslutningsprocessen.
 • Øg bevidstheden om ressourceeffektivitet, markedet for cirkulær økonomi, materialestrømme og skiftende efterspørgsel i din organisation, blandt kunder og investorer
 • Udvikl viden om, hvordan ændringer af miljølove og finanspolitikker, der er knyttet til ressourceforbrug og affald, kan påvirke virksomhedernes mulighed for at agere såvel som for deres konkurrenceevne.
 • Monitorér og skab anstændige beskæftigelsesmuligheder gennem cirkulær økonomisk vækst.
 • Evaluér, hvordan din institution kan bidrage til finansiering af overgangen under centrale finansielle branchestrukturer, såsom ”UNEP Finance Initiative’s principper for ansvarlige bankvirksomhed” samt ”principper for bæredygtig forsikring”.
 • Mål og opskalér finansiering af cirkulær økonomi på din statusopgørelse på tværs af udlån, investering og forsikring.
 • Bidrag til arbejdet med standardisering af cirkulære måleværktøjer og finansielle instrumenter

Rapporten identificerer i tillæg også et behov for at regeringer giver den finansielle sektor incitamenter samt muliggør en politisk og lovgivningsmæssig ramme for herigennem at fremskynde en systematisk, konkret og skalérbar tilgang til integration af cirkularitet i finansielle produkter og ydelser.

Læs mere
Du kan finde den nye rapport “Financing Circularity: Demystifying Finance for the Circular Economy” fra FN her samt rapporten “Financing the circular economy – capturing the opportunity” fra Ellen MacArthur Fonden her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.