Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fiber-til-fiber genanvendelse kan opnås i stor skala allerede i 2030

19. august 2022
Fiber-til-fiber genanvendelse kan opnås i stor skala allerede i 2030

Dette er konklusionen på McKinsey rapporten ”Scaling textile recycling in Europe–turning waste into value”. Nogle teknologier, såsom mekanisk genanvendelse af ren bomuld, er allerede etableret. Andre teknologier, såsom kemisk genanvendelse af polyester, har været genstand for intens forskning og udvikling og er på randen af ​​kommercialisering.

Når disse er fuldt udviklet, viser Mckinseys estimater, at 70 procent af tekstilaffaldet, der er indsamlet og sorteret til genanvendelse, kan genanvendes fra fiber-til-fiber. De resterende 30 procent ville kræve open-loop genanvendelse eller andre løsninger som fx at producere syntesegas gennem termokemisk genanvendelse. Dette svare til mellem 18-26 procent fiber-til-fiber genanvendelse af hele tekstilmængenden, hvis genbrugsmængderne tælles med (brutto mængden). Tallene dækker over EU 27-landene og Schweiz.

Rapporten udpeger dog på en række barrierer, der skal overvindes før, at fiber-til-fibergenanvendelsen i stor skala kan blive en realitet. Herunder peges på manglende sortering og indsamling og forbehandling, der begrænser mængden af ​​tekstilaffald, der stilles til rådighed for fiber-til-fiber genanvendelse. Indsamlingsprocenten ligger i øjeblikket på 30 til 35 procent i gennemsnit i EU, og en stor del af det usorterede affald eksporteres uden for Europa. Desuden har de fleste fiber-til-fiber genanvendelsesteknologier specifikke inputkrav til fibersammensætning og renhed - for eksempel er elastan problematisk for flere af disse teknologier. Tekstilaffald skal derfor scannes og sorteres i henhold til de relevante inputkrav. Jeans skal fx have deres lynlåse og knapper fjernet, hvilket skal ske ved forbehandling. Der peges på, at avanceret, nøjagtig og automatiseret fibersortering og forbehandling endnu ikke er udviklet. Endelig, for at nå deres fulde potentiale, skal fiber-til-fiber-genanvendelsesteknologierne yderligere udvide deres evne til at håndtere fiberblandinger, sænke deres omkostninger og forbedre deres outputkvalitet. Disse flaskehalse forhindrer den cirkulære tekstiløkonomi i at skalere deres løsninger.

De identificerede flaskehalse er anses for værende betydelige og vil kræve, at flere interessenter handler på nye måder. Tekstilgenanvendelse i Europa, vil ifølge rapporten, ikke nå på det ønskede niveau i 2030, medmindre der tages store skridt hurtigt. Rapporten identificerer fem væsentlige tiltag:

  • Kritisk skala. Værdikæden for tekstilgenanvendelse kan ikke fungere i lille skala. Kritisk skala på tværs af værdikæden er påkrævet for at levere tilstrækkeligt råmateriale til de nødvendige fiber-til-fiber-genanvendelsessteknologier og give mulighed for, at disse teknologier kan fungere i stor skala. Derfor skal industrien sætte ambitiøse skaleringsmål og opfylde dem.
  • Reelt samarbejde. Flere af de kommende hovedudfordringer løses bedst i tæt samarbejde. Virksomhedsledere på tværs af værdikæden, investorer og ledere af offentlige institutioner vil være nødt til at mødes på en hidtil uset måde for at engagere sig i en yderst operationel fælles indsats for at overvinde barriererne for skala.
  • Overgangsfinansiering. Selvom analysen indikerer, at tekstilgenanvendelsesindustrien – når den først er modnet og skaleret – kan blive selvstændig og rentabel, vil der være behov for overgangsfinansiering på kort sigt. Eksempler på sådan finansiering omfatter subsidier (potentielt udvidet producentansvar [EPR]-finansiering) og en grøn præmie (potentielt deles af tøjmærker og forbrugere). Offentlig-private løsninger kan også være nødvendige.
  • Investeringer. Flere dele af værdikæden skal bygges ud, næsten fra bunden, hvilket kræver betydelige anlægsinvesteringer. Analysen indikerer, at der kan realiseres tilstrækkelig økonomisk værdi til at opveje den nødvendige risiko. Private investorer skal lede denne rejse ved at tage initiativ til at finansiere opbygningen af ​​værdikæden.
  • Skub fra den offentlige sektor. Ledere af offentlige institutioner vil være nødt til at hjælpe med at drive tekstilgenanvendelse. Tiltagene omfatter at øge indsamlingsniveauerne, begrænse eksporten af ​​usorteret tekstilaffald, engagere sig i efterspørgselsstimulering og skabe harmoniserede rammer for øget cirkularitet etc.

Det vurderes at der er brug for investeringer omkring 6-7 milliarder euro. Hele værdikæden, inklusive tekstilindsamling, sortering- og genanvendelsesledet, kræver investeringer for at nå til en stordrift. Analysen indikerer, at denne industri – når den først er modnet og skaleret – kan blive en selvstændig, rentabel industri med et overskud på 1,5 til 2,2 milliarder euro inden 2030.

Det forventes således, at værdikæden for tekstilgenanvendelse kan skabe et nyt, værdifuldt råmateriale, som muliggør mere tøjproduktion i Europa, hvilket kan føre til yderligere værdiskabelse ud over, hvad der er kvantificeret i rapporten.

Rapporten inddeler genanvendelsesteknologier i fire hovedteknologiske arketyper, der tilsammen har potentialet til at genanvende 70 procent af Europas tekstilaffald til fibre i lukkede kredsløb.

Arketyperne adskiller sig på flere måder, herunder i deres energieffektivitet og deres evne til at bevare den jomfruelige kvalitet i fibrene. Generelt set, er ønsket om at bevare den jomfruelige kvalitet og ønsket om et lavt energiforbrug modsatrettede. Resultatet er en afvejning mellem genanvendelse og energieffektiv for at opnå en omkostningseffektiv proces.

Af den grund omfatter den langsigtede løsning ifølge rapporten en bred pallette af genanvendelsesteknologier rettet mod forskellige markedsnicher. Også genanvendelsesteknologierne anses for at kunne realisere synergier ved at fungere i samspil fx kunne den ikke-spindbare andel af outputtet fra mekanisk genanvendelse genanvendes gennem en kemisk proces.

På DAKOFAs Årskonference d. 15. september 2022 vil der være en debat om, hvordan vi accelerer udviklingen af tekstilteknologierne i Danmark - klik her og tilmeld dig konferencen her på DAKOFAs hjemmeside.

Læs mere her

læs hele rapporten her på Mckinseys hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.