Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Fælles ønske om producentansvar på emballager

11. august 2021
Fælles ønske om producentansvar på emballager
Mere end 150 aktører fra hele den globale emballageværdikæde har i en ny erklæring skrevet under på, at de ser et udvidet producentansvar for emballager som den eneste vej mod en cirkulær økonomi inden for området.

Med deres underskrift erklærer de mere end 150 aktører, som bl.a. tæller en lang række globale, førende producenter, forhandlere, genanvendere, investorer, eksperter og NGO’er, sig således enige i, at de ønsker implementering af udvidet producentansvar på emballageområdet. I tillæg har de med deres underskrift også forpligtet sig til at:

-sikre at deres respektive organisationer og handlinger er i tråd med dette budskab

-være konstruktive i deres engagement med regeringer og andre aktører, med henblik på at arbejde for implementeringen af et producentansvar samt at bakke op om undersøgelse af, hvordan producentansvar kan implementeres og løbende forbedres i en lokal kontekst

-engagere sig med ligesindede samt relevante organisationer og samarbejdspartnere med henblik på at forene deres holdninger og handlinger.

Baggrunden for det fælles budskab, og den dertil hørende hensigtserklæring, er opstået i en erkendelse af, at indsamling, sortering og genanvendelse af emballager medfører betydelige omkostninger, som skal dækkes både løbende og tilstrækkeligt af øremærkede midler, hvis disse aktiviteter skal finde sted og den cirkulære økonomi dermed skal lykkes. I den forbindelse konstaterer de underskrivende aktører, at de betragter et udvidet producentansvar som værende den eneste løsning, der har vist sig at kunne fungere i praksis, hvorfor det altså er en producentansvarsordning, de nu kollektivt efterspørger.

I det nye dokument understreger aktørerne imidlertid også, at måden hvorpå producentansvaret designes er helt afgørende for om, og i så fald hvordan, systemet bliver effektivt. Hvis systemet ikke blot skal yde økonomisk støtte, men også medføre en positiv effekt i form af bedre produktdesign samt øget effektivitet, gennemsigtighed og bevidsthed, skal der ifølge aktørerne særligt være fokus på:

-at etablere en klar definition af hvilke emballager, der er omfattet af producentansvaret

-at definere mål og ansvar for aktiviteter under producentansvaret

-at gøre det klart, hvordan roller og ansvar for de involverede aktører fordeles

-at implementere mekanismer, der sikrer pålidelig og gennemsigtig rapportering, overvågning og implementering.

I den forbindelse erkender aktørerne også, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke findes et perfekt designet producentansvar, som man kan læne sig op ad, men at en positiv og konstruktiv tilgang til både at designe nye og forbedre eksisterende ordninger vil være nøglen til vejen mod en cirkulær økonomi for emballager.

Til slut minder aktørerne også læseren om, at producentansvaret naturligvis ikke kan stå alene, men at de med fordel kan suppleres af de fem universelle, cirkulære mål (link: Nyhed: Fem universelle mål for cirkulær økonomi, 10. februar 2021), som Ellen MacArthur Fonden tidligere har præsenteret som værende afgørende for, at overgangen til en cirkulær økonomi kan lykkes.

Læs mere
Du kan finde det fælles budskab samt anbefalingerne her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.