Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Få inspiration fra 11 danske tekstilvirksomheder

30. juni 2020
Få inspiration fra 11 danske tekstilvirksomheder
I Miljøstyrelsens nye inspirationskatalog beskrives 11 tekstilvirksomheder. Kataloget præsenterer et udpluk af de mange danske virksomheder, som er i gang med at udvikle cirkulære forretningsmodeller inden for tekstilområdet. Formålet er blandt andet at få producenternes og forbrugernes øjne op for bæredygtig tekstilproduktion.

Kataloget indeholder beskrivelser af virksomhederne og deres forretningsmodeller, som systematisk indplaceres i Ellen MacArthur fondens model for cirkulær økonomi (den såkaldte ”butterfly-model”). Herudover byder kataloget på uddrag af interviews med virksomhederne, hvor virksomhederne beskriver deres udfordringer og erfaringer i relation til opbygningen af en cirkulær virksomhed.

Herunder ses eksempler på erfaringer opsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af kataloget:

  • Det kan være en udfordring at drive cirkulær forretning i en lineær økonomi, og der kan være brug for et ændret regelsæt, hvis konkurrencen skal blive lige for alle.

  • Der ses en stigning i antal kunder, der gør brug af de såkaldte tilbagekøbsgarantier, hvor man kan aflevere produkterne tilbage til virksomheden og derved opnå en rabat på sit næste køb.

  • Det er vigtigt at etablere gode partnerskaber på tværs af værdikæden. Både for at skaffe ensartede mængder af en passende størrelse og for at finde de rette aftagere, som kan se mulighederne i materialet.

  • Manglende kendskab til indholdsstoffer i brugte produkter, som potentielt kan blive cirkuleret videre i et nyt produkt, er én af de helt store udfordringer i forbindelse med genanvendelse af tekstiler.

  • Færre led i produktions- og salgsleddene og en tæt dialog med kunderne er vigtig, hvis spild skal nedbringes i alle led af værdikæden.

Kataloget byder på mange gode beskrivelser og oplistninger af vigtige erfaringer, som kan bruges både af andre virksomheder, men også af beslutningstagere.

Du kan finde kataloget her på Miljøstyrelsens hjemmeside  

Her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside nyeforretningsmodeller.dk kan du orienterer dig om de vigtigste regler i forhold til blandt andet cirkulære forretningsmodeller. Her kan du også stille spørgsmål til reglerne, og så søger de for at samle svar fra de relevante myndigheder.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.