Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Evaluering af Direktiv om industrielle emissioner igangsat

14. juni 2019
Evaluering af Direktiv om industrielle emissioner igangsat
Kommissionen har igangsat en evaluering af IE-direktivet fra 2010. Som en del af processen er der mulighed for at svare på et spørgeskema, hvor det bl.a. skal undersøges om IE-direktivet understøtter cirkulær økonomi og hjælper klimaagendaen. Svarfrist for spørgeskemaet er 19. august.

Miljøstyrelsen oplyser i deres seneste BREF-nyhedsbrev om EU-kommissionens igangværende evaluering af IE-direktivet, som startede med en international workshop den 22. maj, og hvor der er igangsat en offentlig spørgeskema- undersøgelse med svarfrist 19. august. Formålet med evalueringen er at undersøge, om direktivet leverer de ønskede fordele om miljøbeskyttelse, vækst, forbedret konkurrenceevne og inddragelse af offentligheden.

Planlægning af næste runde BREF-revisioner

Evalueringen gennemføres nu, fordi den første review-runde af BREF-dokumenterne snart er gennemført, og det skal besluttes, hvordan næste revisionsrunde skal tilrettelægges. Nogle af de spørgsmål, som evalueringen skal afklare, er: 

  • Kan der laves smallere reviews, som er mindre ressourcetunge? 
  • Hvordan kan vi i det hele taget forbedre direktivet? 
  • Understøtter IE-direktivet den cirkulære økonomi tilstrækkeligt? 
  • Skal IE-direktivet tillempes, så den hjælper klimaagendaen?

 

Kommissionens omtale af evalueringen og adgang til at besvare et spørgeskema med 20 spørgsmål kan findes her 

Miljøstyrelsens BREF-nyhedsbrev fra juni 2019, som omtaler evalueringen, kan hentes her 

Miljøstyrelsens hjemmeside om lovgrundlaget for IE-direktivet, BAT og om forurenende virksomheder omfattet af direktivet kan findes her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.